Skeppsås

Skeppsås är till stora delar beläget på en ändmorän och marken mellan höjderna utgörs nästan uteslutande av åkerjord.

Namnet Skeppås

Namnet Skeppås (1350 Skipsaas) kommer från prästgården. Kommer man körande på vägen norrifrån och blickar mot kyrkan så finns det en påfallande likhet med en upp och nedvänd båt.
Kända från socknen är en hällkista från stenåldern samt fyra gravfält från järnålder.

Medeltida klenoder

Skeppsås kyrka, är sannolikt från sent 1100-tal. Den är byggd i kalksten och har blivit tillbyggd i omgångar. De senaste är från mitten av 1700-talet, då den så kallade "nykyrkan" tillkom, vilket förändrade kyrkans ursprungliga form signifikant. Lyckligtvis har kyrkan fått behålla flera av sina medeltida klenoder bland annat altarskåpet som är ett nordtyskt arbete från 1400-talet, triumfkrucifixet från 1200-talet samt en madonnabild från 1300-talet.

Kyrkklockor

De två kyrkklockorna är sedan 1912 placerade i "klockbodens" övre del. Klockorna hängde tidigare i en stapel, som stod i sydöstra hörnet av kyrkogården. Klockboden byggdes förmodligen redan under medeltiden som kyrkobod (tiondebod), vilken år 1781 apterades till sockenmagasin för spannmål och som magasin fungerade huset sedan i drygt 100 år.

Läs mer om Skeppsås på bypassets sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Utvecklingsgruppen i Normlösa, Vallerstad och Skeppsås

Linda Munther

Telefon: 0703-22 09 25

munther_linda@hotmail.com


Landsbygdssamordnare

Annelie Ahlström

Telefon: 010-234 59 03

annelie.ahlstrom@mjolby.se

Senast publicerad