Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

BYGGA, BO & MILJÖ

Normlösa - mitt i prick

Normlösa består till stor del av åkermark, avbruten av några mindre skogspartier. Sockennamnets senare led "lösa" betyder "betesmark,äng", förleden norma är oklar. Det är ca 15 minuters bilfärd från Normlösa till Mantorp och Skänninge, där pendeltåget stannar.

Normlösa förskola och skola

Upptagningsormrådet för skolan sträcker sig till grannsocknar Skeppsås och Vallerstad. I Normlösa finns förskola och skola, vilka intar en central plats i byn. Där tar man emot barn till Normlösa förskola samt förskoleklass till klass 5. Normlösa skola har vid flera tillfällen spelat final i Schackfyran i Globen, Stockholm.

Bad

I byn finns också en badplats Nederlösabadet vid Svartån med brygga och grillplats och möjlighet till fiske samt kanotled. Varje sommar finns det möjlighet för vuxna och barn att gå i simskola här.

Föreningsliv

Föreningslivet i Normlösa bedrivs med livaktig idrottsförening med barn och ungdomsverksamhet samt gymnastik och fotboll. Det finns även en hembygdsförening som bildades 1971 och som anordnar ett flertal aktiviteter under året. Den kyrkliga syföreningen bedriver ochså regelbunden verksamhet under året.

Kyrka och fornminnen

Normlösa stenkyrka härrör ursprungligen från 1100-talet. Kyrkan byggdes om 1770 och tornet fick sin nuvarande form 1784. Några av inventarierna är triumfkrucifixet  från 1200-talet och ett altarskåp som härstammar från 1400-talet. Vid reformationen skänktes det till kyrkan en mycket ovanlig predikstol och någon gång under 1500-talets första hälft fick kyrkan kalkmålningar varav det ännu återstår fragment.

Nordväst om kyrkan finns det två stensättningar samt den så kallade biskop Brasks källare, vilken är lämningar av ett medeltida bostadshus och en så kallad källarstuga, troligen uppfört under biskop Lars tid på 1200-talet. I kyrkogårdens sydöstra hörn finns biskopens tiondebod.

Bypasset

Bypassets sida om Normlösalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du intresserad av att bygga hus i vacker och strandnära miljö i Normlösa, kontakta gärna utvecklingsgruppen så berättar de mer.

Kontakt

Utvecklingsgruppen i Normlösa, Vallerstad och Skeppsås

Linda Munther

Telefon: 0703-22 09 25

munther_linda@hotmail.com


Landsbygdssamordnare

Annelie Ahlström

Telefon: 0142-859 03

annelie.ahlstrom@mjolby.se