Normlösa

Normlösa består till stor del av åkermark, avbruten av några mindre skogspartier. Sockennamnets senare led "lösa" betyder "betesmark,äng", förleden norma är oklar. Det är cirka 15 minuters bilfärd från Normlösa till Mantorp och Skänninge, där pendeltåget stannar.

Kyrka och fornminnen

Normlösa stenkyrka härrör ursprungligen från 1100-talet. Kyrkan byggdes om 1770 och tornet fick sin nuvarande form 1784. Några av inventarierna är triumfkrucifixet  från 1200-talet och ett altarskåp som härstammar från 1400-talet. Vid reformationen skänktes det till kyrkan en mycket ovanlig predikstol och någon gång under 1500-talets första hälft fick kyrkan kalkmålningar varav det ännu återstår fragment.

Nordväst om kyrkan finns det två stensättningar samt den så kallade biskop Brasks källare, vilken är lämningar av ett medeltida bostadshus och en så kallad källarstuga, troligen uppfört under biskop Lars tid på 1200-talet. I kyrkogårdens sydöstra hörn finns biskopens tiondebod.

Bypasset

Bypassets sida om Normlösa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du intresserad av att bygga hus i vacker och strandnära miljö i Normlösa, kontakta gärna utvecklingsgruppen så berättar de mer.

Kontakt

Utvecklingsgruppen i Normlösa, Vallerstad och Skeppsås

Linda Munther

Telefon: 0703-22 09 25

munther_linda@hotmail.com


Landsbygdssamordnare

Annelie Ahlström

Telefon: 010-234 59 03

annelie.ahlstrom@mjolby.se

Senast publicerad