Landsbygd och orter

Mjölby kommun består förutom en stor landsbygd av tätorterna Mjölby, Mantorp, Skänninge, Väderstad, Hogstad, Sya och Spångsholm. Av Mjölby kommuns drygt 28 000 invånare bor cirka 6 000 på landsbygden. Detta gör landsbygden till en aktiv och mycket viktig del för kommunens utveckling.

Lokala utvecklingsgrupper - byalag

Det finns lokala utvecklingsgrupper runt om på landsbygden i kommunen: Västra Harg, Sya, Normlösa, Skeppsås, Vallerstad, Väderstad, Hogstad, Hjärtat i Mantorp, Bjälbo, och Kolstad.

Utvecklingsgrupperna kan ansöka om medel hos kommunstyrelsen för förbättringar och utveckling på respektive ort. Kommunstyrelsen avsätter för närvarande 250 000 kronor till landbygdsutveckling varje år.

Ordförandena i respektive utvecklingsgrupp träffar regelbundet kommunen för att diskuterar övergripande kommunfrågor som till exempel kommunikationer, utvecklingsfrågor och större arrangemang.

Vartannat år besöker kommunledningen utvecklingsgrupperna och diskuterar utvecklingsfrågor i stort och smått.

Kontaktuppgifter utvecklingsgrupperna

Bygdepeng

Utvecklingsgrupperna kan också ansöka om en så kallad bygdepeng, max 8000 kronor, varje kalenderår från länsstyrelsen, Region Östergötland och Mjölby kommun. Pengarna kan finansiera möteslokaler, utskick, information och mindre arrangemang.

Ansökningshandlingar finns att hämta hos landsbygdsamordnare Annelie Ahlström i Mjölby Stadshus. Du kan också kontakta henne via mail och få ansökningshandlingarna skickade till dig.

På länsstyrelsens webbplats om landsbygdsutveckling kan du bland annat läsa om bygdemedel.

Länsstyrelsen Östergötland  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Landsbygdspolitik 

På Regeringskansliets webbplats hittar du information om landbygdspolitik och länkar till andra webbplatser om landsbygdsutveckling.

Regeringskansliet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leader Folkungland

Leader Folkungaland arbetar för samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi. Lokala utvecklingsgrupper, byalag och andra föreningar på landsbygden, företag och kommunen har möjlighet att samverka i syfte att lokalt utveckla landsbygden med EU-medel.

Leader Folkungaland

Kontakt

Landsbygdssamordnare

Annelie Ahlström

Telefon: 010-234 59 03

annelie.ahlstrom@mjolby.se

Senast publicerad