Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

BYGGA, BO & MILJÖ

Landsbygd och orter

Mjölby kommun består förutom en stor landsbygd av tätorterna Mjölby, Mantorp, Skänninge, Väderstad, Hogstad, Sya och Spångsholm. Av Mjölby kommuns drygt 27 000 invånare bor cirka 6000 på landsbygden. Detta gör landsbygden till en aktiv och mycket viktig del för kommunens utveckling.

Invånarantalet och företagandet har ökat de senaste åren - fler människor vill ha ett tätortsnära boende, men ändå bo på landet. I dag verkar cirka 1 000 företag på landsbygden i Mjölby kommun.

Den bördiga Östgötaslätten har bidragit till att här finns särskilt många företag med anknytning till livsmedelssektorn. Förutom alla jord- och lantbruksföretag verkar här många företag inom förädlingsindustrin, både stora och små. 

Maten har alltså särskilt stor betydelse i vår kommun. För att symbolisera detta har vi valt att placera en stor King Edward potatis i Viringerondellen i Mjölby där riksvägarna 32, 50 samt Svarvargatan och Brahegatan möts. Potatisen är formgiven av Rodeco AB tillsammans med potatisodlare i kommunen. Den sattes upp i oktober 2011.

Här kan du läsa mer om varför King Edvard ligger i rondellenPDF

Lokala utvecklingsgrupper - byalag

Det finns lokala utvecklingsgrupper runt om på landsbygden i kommunen: Västra Harg, Sya, Normlösa, Skeppsås, Vallerstad, Väderstad, Hogstad, Hjärtat i Mantorp, Bjälbo, och Kolstad.

Utvecklingsgrupperna kan ansöka om medel hos kommunstyrelsen för förbättringar och utveckling på respektive ort. Kommunstyrelsen avsätter för närvarande 250 000 kronor till landbygdsutveckling varje år. Exempel på investeringar som genomförts är inköp av hjärtstartare till Västra Harg, upprustning av hembygdsgården i Väderstad och nytt staket runt tennisbanan i Hogstad.

Kontakta vår landsbygdssamordnare Annelie Ahlström för mer information.

Ordförandena i respektive utvecklingsgrupp träffar regelbundet kommunen för att diskuterar övergripande kommunfrågor som till exempel kommunikationer, utvecklingsfrågor och större arrangemang.

Vartannat år besöker kommunledningen utvecklingsgrupperna och diskuterar utvecklingsfrågor i stort och smått.

Bygdepeng

Utvecklingsgrupperna kan också ansöka om en så kallad bygdepeng, max 8000 kronor, varje kalenderår från länsstyrelsen, Region Östergötland och Mjölby kommun. Pengarna kan finansiera möteslokaler, utskick, information och mindre arrangemang.

Ansökningshandlingar finns att hämta hos landsbygdsamordnare Annelie Ahlström i Mjölby Stadshus. Du kan också kontakta henne via mail och få ansökningshandlingarna skickade till dig.

Kontakt

Landsbygdssamordnare

Annelie Ahlström

Telefon: 0142-859 03

annelie.ahlstrom@mjolby.se