Leader Folkungaland

LLU är en metod för landsbygdsutveckling i EU-länderna. Lokala utvecklingsgrupper, byalag och andra föreningar på landsbygden, företag och kommunen har möjlighet att samverka i syfte att lokalt utveckla landsbygden med EU-medel.

Leader Folkungaland vill skapa förutsättningar för "det goda livet" på landet och göra det tillgängligt för alla genom att stödja projektidéer som syftar till att:

  • stärka företagande och skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen på landsbygden
  • öka livskvalitet och attraktivitet
  • minska miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö
  • förbättra fysiska och digitala kommunikationer
  • öka mångfald på landsbygden.

Local Action Group, LAG, är den beslutande styrelsen i leaderarbetet. LAG ansvarar ytterst för hela verksamheten med särskilt ansvar för budget, personal, övergripande frågor och bedömning och beslut av projektansökningar. I LAG-gruppen finns representanter för de tre olika sektorerna i samhället: ideell sektor, offentlig respektive privat sektor.

Leader Folkungaland (LLU-Folkungaland) omfattar hela Mjölby kommun. I området ingår också Finspång, Motala, Vadstena, Linköping, Åtvidaberg samt delar av Norrköpings kommun.

Information om Leader Folkungaland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samverkan på landsbygd

Leader bygger på samverkan mellan frivilligorganisationer, näringsliv och offentlighet för att skapa goda förutsättningar för entreprenörskap, nyföretagande och tillväxt för liv och boende på landsbygd. Leader är en finansieringsform men även en arbets- och lärmetod.

Klart för att ansöka om Leaderstöd

Den nya programperioden för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är igång. Numera går det att ansöka om leaderstöd vid Jordbruksverkets nya e-tjänst.

Sök pengar från Leader Folkungaland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner Leader

Verksamhetsledare

Jeanette Unér,
Telefon 0704-60 35 06
jeanette@leaderfolkungaland.se


Kristin Henrysson, LAG privat

henrysson@bjalbo.com


Rolf Båvius, LAG ideell

rolfbavius@live.se


Anders Steen, LAG offentlig

anders.steen@mjolby.se


Landsbygdssamordnare

Annelie Ahlström

Telefon: 010-234 59 03

annelie.ahlstrom@mjolby.se

Senast publicerad