Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

BYGGA, BO & MILJÖ

Hogstad

Hogstad är en gammal kulturbygd  med flera fornminnen. Samhället består främst av villor byggda mellan 1960 och 1970, här bor ungefär 230 personer. I orten finns en kooperativ förskola där barnen har nära till naturen.

Aktiv utvecklingsgrupp

I byns gamla skolbyggnad finns nu en förskola, föräldrakooperativet Björkbacken. Vid kyrkan hittar man Hogstadgården. På andra sidan vägen ligger Bystugan där byalaget har sina möten och aktiviteter. Föreningen har samlat in fotografier från 1900-talets början och bykartor, gårdskartor samt skiftesprotokoll från samtliga gårdar i församlingen. Hembygdsföreningen anordnar även olika aktiviteter under året.

Förutom villabebyggelse består Hogstad av jordbrukssbebyggelse med manbyggnader från 1800-tal och 1900-talets början. Det före detta tingshuset med arrestlokal anger miljöns tidigare administrativa betydelse.

Buss istället för järnväg

I och med byggandet av Mjölby-Hästholmens järnväg fick Hogstad en järnvägsstation år 1909 som även fungerade som poststation. Den förenade post- och järnvägsstationen fungerade ända fram till år 1957, då blev persontrafiken överflyttad till landsvägsbuss. Samtidigt blev järnvägsstationen nedlagd. I stället blev det bilåkande lantbrevbärare från Mjölby. Godstrafiken upprätthölls till år 1990, då den upphörde och banan lades ned.

Tingsplats

Hogstad har ocså varit tingsplats i äldre tider. Med säkerhet vet man att Göstrings härad år 1344 hade sin tingsplats här. Den hette då Gissingsvall. I trädgården, mot vägen invid Gissingsvall är en minnessten uppställd som erinrar om platsens 600-åriga domstolstradition. I bygden finns även en gravhög från bronsåldern och flera stora gravfält från järnåldern.

Kyrka från 1100-talet

Hogstad kyrka ligger omgiven av öppen odlingsmark. Kyrkan är byggd på 1100-talet men fick sitt nuvarande utseende och torn i slutet av 1700-talet. Av den ursprungliga kyrkan återstår kor, absid och långhus fram till den nuvarande läktaren. Flera medeltida föremål finns bevarade, dopfunten av sandsten som är från 1100-talet och kyrkklockan från 1200-talet är en av Östergötlands äldsta. Triumfkrucifixet är från 1300-talet och altarskåpet med snidade figurer är från 1400-talet.

Kontakt

Utvecklingsgruppen i Hogstad

Kai Hågård
Telefon 0142-723 01 eller 0762-819402

kai.hagard@gmail.com


Landsbygdssamordnare

Annelie Ahlström

Telefon: 0142-859 03

annelie.ahlstrom@mjolby.se