Hogstad

Hogstad är en gammal kulturbygd med flera fornminnen. Samhället består främst av villor byggda mellan 1960 och 1970, här bor ungefär 230 personer. I orten finns en kooperativ förskola där barnen har nära till naturen.

Förutom villabebyggelse består Hogstad av jordbrukssbebyggelse med manbyggnader från 1800-tal och 1900-talets början. Det före detta tingshuset med arrestlokal anger miljöns tidigare administrativa betydelse.

Buss istället för järnväg

I och med byggandet av Mjölby-Hästholmens järnväg fick Hogstad en järnvägsstation år 1909 som även fungerade som poststation. Den förenade post- och järnvägsstationen fungerade ända fram till år 1957, då blev persontrafiken överflyttad till landsvägsbuss. Samtidigt blev järnvägsstationen nedlagd. I stället blev det bilåkande lantbrevbärare från Mjölby. Godstrafiken upprätthölls till år 1990, då den upphörde och banan lades ned.

Tingsplats

Hogstad var tingsplats i äldre tider. Med säkerhet vet man att Göstrings härad år 1344 hade sin tingsplats här. Den hette då Gissingsvall. I trädgården, mot vägen invid Gissingsvall är en minnessten uppställd som erinrar om platsens 600-åriga domstolstradition. I bygden finns även en gravhög från bronsåldern och flera stora gravfält från järnåldern.

Kyrka från 1100-talet

Hogstad kyrka ligger omgiven av öppen odlingsmark. Kyrkan är byggd på 1100-talet men fick sitt nuvarande utseende och torn i slutet av 1700-talet. Av den ursprungliga kyrkan återstår kor, absid och långhus fram till den nuvarande läktaren. Flera medeltida föremål finns bevarade, dopfunten av sandsten som är från 1100-talet och kyrkklockan från 1200-talet är en av Östergötlands äldsta. Triumfkrucifixet är från 1300-talet och altarskåpet med snidade figurer är från 1400-talet.

Kontakt

Utvecklingsgruppen i Hogstad

Kai Hågård
Telefon 0142-723 01 eller 0762-819402

kai.hagard@gmail.com


Landsbygdssamordnare

Annelie Ahlström

Telefon: 010-234 59 03

annelie.ahlstrom@mjolby.se

Senast publicerad