Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

BYGGA, BO & MILJÖ

Bjälbo

Bjälbo kan av flera anledningar kallas för Sveriges vagga. Det har funnits bosättningar här åtminstone från äldre järnåldern. Bosättningsförhållandena var mycket goda på den bördiga slätten.  I Bjälbo föddes  Birger Magnusson som du antagligen känner bättre som Birger jarl, kungens närmaste man och landets högsta ämbetsman på 1200-talet.

Birger Magnusson från Bjälbo blev Sveriges mäktigaste jarl

Birger Magnusson känner du antagligen bättre som Birger jarl, kungens närmaste man och landets högste ämbetsman på 1200-talet. Han var också befälhavre, Stockholms grundare och far till två kungar; Valdemar Birgersson, för vilken Birger jarl blev förmyndarregent 1250 och Magnus Ladulås. Birgers föräldrar var Ingrid Ylva och Magnus Minnesköld av Bjälboätten, en av Götalands allra mäktigaste stormannaätter som av tradition, men oriktigt, även kallas Folkungaätten.

Bjälbo by

Av det medeltida godskomplexet som tillhörde Bjälboätten återstår idag det vackra och mäktiga kyrktornet. Detta torn är unikt i svensk byggnadskonst. Tornrummet användes som tillfällig tillflyktsort när stridande ätter kämpade om makten i landet. Tornet utför en del av Bjälbo kyrka som byggdes omkring år 1175.

Efter att folkungaätten övergivit Bjälbo på mitten av 1300-talet fick orten en ny blomstringstid under 1900-talets första hälft, tack vare järnvägen. 1914 fick Bjälbo en järnvägsstation med stationshus, stins och allt som hörde till. Det var de stora sockerbetsodlingarna på slätten som höll järnvägen igång. Persontrafiken upphörde dock efter 20 år och godstrafiken förbi Bjälbo upphörde 1954.

Förutom det imponerande kulturarvet finns här idag stora potatis- och spannmålsodlingar.  

Bypassets sida om Bjälbolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Utvecklingsgruppen i Bjälbo

Fredrik Kåhlin

Telefon: 0706-99 82 50

fredrikkahlin@hotmail.com


Landsbygdssamordnare

Annelie Ahlström

Telefon: 0142-859 03

annelie.ahlstrom@mjolby.se