Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

Bygga, bo & miljö

Parkering och andra regler

Får man parkera på huvudled? Ska bilister väja för cyklister på övergångsställen? Hur vi ska uppträda i trafiken styrs av lagar och regler, vissa gäller för hela Sverige och andra är lokala som gäller här i Mjölby kommun.

Vad vi får och inte får göra i trafiken styrs av Trafikförordningen och lokala trafikföreskrifter.

Om lagar och regler i trafiken

Parkering styrs av både generella lagar och lokala trafikföreskrifter som bara gäller här i Mjölby kommun. Ett exempel på en generell lag att på allmän plats inom tättbebyggt område får fordon inte parkeras längre än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.

Läs mer om parkering.


Länkar

Sök parkeringstillståndöppnas i nytt fönster

Generella parkeringsreglerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkeringskarta Mjölby kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Gatuingenjör

Mats Rydell

Telefon: 0142-851 76

mats.rydell@mjolby.se

 

Trafikingenjör

Joel Runn

Telefon: 0142-856 29

joel.runn@mjolby.se

 

Gatu- och parkchef

Magnus Ribbing

Telefon: 0142-859 90

magnus.ribbing@mjolby.se