Transportdispens

Ska du köra inom Mjölby kommun med ett fordon där längden, bredden eller tyngden överskrider trafikförordningen behövs kommunens tillstånd.

Ansökan ska lämna senast en vecka innan transporten är tänkt att äga rum. Kommer transporten att gå i flera kommuner söks dispens hos Trafikverket.

Ansökan inom Mjölby kommun Pdf, 64 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan gällande fler kommuner, hos Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad