Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En konstnär målar graffiti.

UPPLEVA & GÖRA

Gamla Skeninge

Vid Järntorgsparken, i en av de äldsta delarna av Skänninge ansvarar Skänninges hembygdsförening, S:ta Ingrids gille, för tre museigårdar. Föreningen som bildades 1926 har genom donationer och köp verkat för ett bevarande av unik bebyggelse i det som kallas Gamla Skeninge.

I Sjölingården har man återskapat gamla miljöer med bland annat handelsbod och apotek. På gården finns en smedja och i Solbergastugan serveras sommartid kaffe med hembakat bröd.

I Axbomsgården inryms ett skolmuseum. I Sandbergsgården är alla rummen möblerade med 1800-tals möbler från olika borgarhem i Skänninge. Husets trädgård är K-märkt.

Den fortsatta vägen över bron och Skenaån mot S:ta Ingrids kloster, kan man promenera på den i stadsmiljö, bäst bevarade delen av Eriksgata i hela Sverige.

Vägbeskrivning: Från Stora Torget i Skänninge går man Järntorgsgatan norrut.

Skänninge är en av de få städer som fortfarande har ett stort antal hus i trä bevarade från 1700- och 1800-talet. Av stadskärnans 312 byggnader är 276 av dem tillverkade i trä. Speciellt domineras Järntorgsgatan, Follingegatan och Vistenagatan av äldre hus med långsmala tomter med uthus på gårdarna. Några av husen har förklarats som byggnadsminnen, och ytterligare ett 40-tal byggnader har liknande skydd i en fastställd bevaringsplan.

Kontakt

Turistinformationen i Mjölby kommun

Telefon: +46 142-850 03

Fax: +46 142-415 90

turistbyran@mjolby.se

Adress: Stora torget 2, 596 23 Skänninge


www.visitostergotland.se/mjolby