Mantorp

Mantorp är ett starkt växande samhälle och har i dagsläget nästan 4000 invånare. Orten har mycket bra kommunikationer med både E4:an och Södra stambanan som passerar.  

Mantorps historia

Flera gårdar och torp låg på platsen som vi i dag kallar Mantorp, bland annat Ubbarp, Rydja, Stenstorp, Olofstorp och Furuträd. Redan tidigt i historien har viktiga vägar passerat platsen och som senare har vuxit ut till ”Riksettan” och nu E4:an.

När järnvägen drogs mellan Linköping och Mjölby 1873 ingick den i Östra stambanan mellan Katrineholm och Nässjö som stod klar 1874. Idag ingår sträckan i det som kallas Södra stambanan. Järnvägens etablering genom Mantorp lockade nya nvånare till orten som började växa. 

Under 1950-talet gick flera socknar i området samman och bildade Vifolka kommun.Tack vare det gynnsamma läget vid stambanan och riksettan etablerades flera företag i området.

Det var en industristiftelsesom låg bakom, de lyckades även locka till sig både travet och motorbanan. De är fortfarande stora besöksmål. Med sin närhet till de idealiska förhållandena för hästsport i området etablerades Mantorptravet 1965.

Stationssamhället börjar ta form

Lanthandeln och postkontoret etablerades invid järnvägstationen och senare tillkom flera affärshus. Detta område kallades ” Smatten”. Det var först i början på 1900-talet som tomter började bebyggas och var då tänkta att kunna inhysa ekonomibyggnader m höns, gris, trädgårdstäppa. Under 1900-talet expanderar Mantorp varje årtionde och samhället förstärkters till ett centrum för bönderna med kvarn och mejeri och eget lokalt bankkontor. I takt med att el och vattenförsörjningen ökade så tillkom industrier och verkstäder mycket tack vare det gynnsamma läget vid Stambanan. Vaxfabrik, plåtslageri, sågverk och senare även en cementfabrik anlades.

Kommunsammanslagningar

Under 1950-talet gjordes den första kommunsammaslagningen med flera socknar; Viby, Veta, Östra Tollstad, Sya och Herrberga. Dessa blev ”Vifolka”-kommun, namnet lånades av det tidigare häradet. Under denna tid konkurrerade kommunerna om att få företag att etablera sig på sin ort. I Mantorp grundades en industristiftelse som just hade till uppgift att locka tills sig företag och det var med denna man lyckades locka till sig Travet och Motorbanan. Dessa invigdes först på 1960-talet.

Nästa kommunsammanslagning skedde på 1970-talet och då med Mjölby kommun. Under 1990-talet uppgick befolkningsmängden till cirka 3500 och är i dags dato uppe i närmare 3800 invånare.

Mantorp park

Redan mot slutet av 1960-talet så funderade MK Skandia på att bygga upp en motorbana enligt internationella mått. Då området strax nordväst om Mantorp erbjöd idealiska markområden så beslöt man att uppföra banan här. Sagt och gjort; vintern 1969 påbörjades byggnationen av den drygt 700 000 kvadratmeter stora hastighetsbanan som stod klar samma år på sensommaren.

Invigningen ägde rum 30-31 augusti. För att finansiera banan lånades pengar från Östergötlands Enskilda bank, som borgenärer stod AB Skånska Cementgjuteriet, ASB Vägförbättringar och Svenska BP. Förhandlingarna med två stora oljebolag som ville vara med och investera gjorde att byggstarten försenades med cirka sex månader. Detta var orsaken till att man började bygget mitt i vintern. Snödjupet underlättade schaktningsarbeten men det årets maj månad bjöd på regn som orsakade stora problem, dock kom så det fina sommarvädret som räddade situationen och vid tiden för den stora industrisemestern hade man tagit igen tid som förlorats, inte minst tack vare att den 75 man stora arbetsstyrkan uppsköt lojalt sin semester för att tidsschemat skulle hållas, allt skulle ju vara färdigt till augusti.

Jo Bonnier och Mantorp Park

Namnförslaget, Mantorp Park, kom från den dåtida internationellt kände Formel 1 föraren Joakim Jo Bonnier som hela tiden varit medverkande i byggplanerna som konsult. Hans grundtanke var att en hastighetsbana och racerbana inte alls behöver betyda höga bullernivåer och hög fart, det kunde också vara ett trevligt strövområde, en naturskön park att vistas i.

Jo Bonnier var den förste svenske F1 föraren. Han tog hem många segrar och blev under sin tid en välkänd profil som bland annat arbetade för förbättrad säkerhet på banorna. Enligt Jo Bonnier var Mantorp Park-banan byggd ”nära nog idiotsäker för såväl förare som publik”.

År 1972 bytte Bonnier från F1-bilarna till sportvagnsracing men tyvärr blev det hans sista år inom racingen. Samma år i Le mans 24 timmars tävling, förolyckades den internationellt erkände föraren då han skulle varva annan förare; Bonniers bil träffade skyddsräcket, voltade över den och slog i flera träd. Bonnier omkom omedelbart.

Den tragiska olyckan till trots lever minnet av Jo kvar då Mantorp Park behöll sitt namn efter hans förslag.

Tuffa åk

Mantorp Park är en klassisk internationell racing bana som besöks årligen av tusentals bilentusiaster. Här håller man i flera olika typer av evenemang som visas i tv-sändningar jorden runt. Återkommande är de motorsportare som älskar ljudet och känslan av hundratals hästkrafter samlade under huven, både utövare som de lika entusiastiska åskådarna. Mantorp Park används även till skräddarsydda företagsarrangemang och produktlanseringar för fordonsbranschen.

Varje tävling är en folkfest som samlar intressenter världen över och Mantorp Park lever vidare och utvecklas i modern tid. Här kan även amatörer få prova hur de känns att styra tuffa åk. Oförglömliga och fartfyllda upplevelser garanteras!

För motorentusiasten genomförs varje år ett flertal stora och välbesökta evenemang.  www.mantorppark.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mantorp Hästsportarena

I Mantorp, alldeles intill E4:an mellan Mjölby och Linköping, ligger det rikskända Mantorptavet, Mantorp Hästsportarena. Travet har tusentals besökare årligen. Den 26 juni 1965 vid invigningen av travbanan kom det 15 000 besökare. På Mantorp Hästsportarena idag finns en rad olika aktiviteter förutom travspel som besökarna kan delta i, till exempel ponnytrav och yxkastning.

Kontakt

Turistinformationen i Mjölby kommun

Telefon: +46 10-234 56 38

turistbyran@mjolby.se

Adress: Stora torget 2, 596 23 Skänninge

https://www.visitmjolby.se/sv/ Länk till annan webbplats.

Senast publicerad