Historisk bakgrund

Folkungaätten är den släkt som under 1100-1300 talen hörde till Sveriges förnämsta familjer och som från och med 1250 också var rikets kungafamilj. Släkten hade östgötskt ursprung och man räknar av tradition Bjälbo som dess viktigaste sätesgård.

När kung Erik den läspe och halte dog 1250, dog den erikska ätten ut. Eriks närmaste man och rikets högste ämbetsman var Birger Jarl. Birger Jarl gifte sig med Eriks syster prinsessan Ingeborg, dotter till den danske kungen Erik Knutsson. De fick sex barn, varav två blev kungar; Valdemar och Magnus (Ladulås).

Fridslagar och kvinnlig arvsrätt

Mycket av Birger Jarls maktutövande skedde med utgångspunkt i Bjälbo. När familjen blev kunglig, framstod Bjälbo som för enkelt och ålderdomligt och därför flyttade familjen till gårdar och palats som Vadstena, Alsnö och Stockholm.

Samtidigt flyttades rikets centralpunkt från Vätterbygden till Mälardalen, ett resultat av bland annat de svenska erövringarna utmed finska viken. Bjälbo kom ur Folkungarnas perspektiv att framstå som "den gamla gården, där våra fäder en gång bodde".

Birger Jarl stiftade de så kallade fridslagarna som var de första exemplen på rikslagsstiftning; lagarna omfattade hemfrid, kvinnofrid, kyrkofrid och tingsfrid. Dessutom införde han en arvslag som gav kvinnor arvsrätt, så att "dottern ärvde hälften mot son".

Ekonomiskt knöts Sverige till Europa och redan 1251 skrev Birger ett avtal om tullfrihet med Lübeck och Hansan.

Stockholmen

Järnbrytningen i Bergslagen blev mer omfattande med transporter som gick över Mälaren. De lastades om på det som skulle bli Stadsholmen. 1252 daterade Birger Jarl två brev från "Stockholmen", de första skriftliga beläggen för stadens namn, och en förklaring till varför Birger Jarl anses vara Stockholms grundläggare. Birger Jarl avled 1266. Sedan 1854 står han staty på Riddarholmen i Stockholm.

Senast publicerad