Runstenarna vid Bjälbo kyrka

Om slättbygdens och Bjälbos medeltida storhetstid vittnar de två runstenarna vid Bjälbo kyrka. Bjälbo ligger cirka 7 kilometer  från Skänninge på vägen mot Väderstad.

Grep, Love, Jute,

Stenen restes på sin nuvarande plats på 1930-talet, efter att man funnit den inmurad i kyrkans sakristia. Under vikingatiden var handeln en viktig drivkraft och handelsresorna uti världen många. I Skänninge, i närheten av Bjälbo, fanns ett betydande handelscentrum. Gillet som omtalas på stenen var troligtvis ett handelsgille. Denna runsten är en av de äldsta där man nämner ett gille.

Ingvald, Styvjald, Spjallbode...

I slutet av 1000-talet etablerade Bjälboätten (även kallad Folkungaätten) ett maktcentrum i Bjälbo. Under samma tidsperiod ristades runorna på den andra runstenen som står utanför Bjälbo kyrka. Den återfanns år 1850, inmurad i grunden till den gamla sockenstugan och inskriptionen lyder: "Ingvald reste denna sten efter Styvjald, sin broder, en mycket god sven, son till Spjallbode".

...och Folke Filbyter

Enligt sägnen var en av de första förfäderna till Bjälboätten en man vid namn Folke den Digre. Hans far hette Ingvald och att denne Ingvald var son till Folke Filbyter. Om det var så vet man inte, men kanske är denne Ingvald densamma som omnämns på en av runstenarna.

Bjälbostenen eller Birger jarlstenen

Kan beskådas söder om kyrkan på det tidigare församlingshemmets gård. Stenen restes 1913 och är en minnessten som restes av Östergötlands kvinnor som tack till att Birger jarl bland annat stiftade Kvinnofridslagen och även arvslagen där även kvinnor fick ärva. Inne i kyrkan finns en Skedevidräkt som är skänkt till kyrkan av en ättling till en av de kvinnor som var med och reste stenen i just denna dräkt.

Senast publicerad