Bjälbo

Bjälbo kan av flera anledningar kallas för Sveriges vagga. Det har funnits bosättningar här åtminstone från äldre järnåldern. Bosättningsförhållandena var mycket goda på den bördiga slätten. I Bjälbo föddes Birger Magnusson som du antagligen känner bättre som Birger jarl, kungens närmaste man och landets högsta ämbetsman på 1200-talet.

Bjälbo förblev i ättens ägo fram till 1353 då kung Magnus Eriksson donerade sitt fädernegods till nunneklostret i Skänninge.

Av det medeltida godskomplexet i Bjälbo kvarstår idag det mäktiga kyrktornet uppfört i början av 1200-talet. Detta torn är unikt i svensk byggnadskonst. Tornrummet användes som tillfällig tillflyktsort när stridande ätter tävlade om makten i landet. Traditionen berättar att Birger jarls mor, Ingrid Ylva, bodde tidvis i tornet och att den stora klockan ska ha skänkts av Ingrid Ylva år 1240 och kallas förstås för Ingrid Ylvas klocka.

Birger Jarl

Historisk bakgrund

Bjälbo kyrka, som finns på platsen idag, byggdes omkring år 1175 och 1786 renoverades den. Kvar från den medeltida kyrkan finns tornet, sakristian, de norra och västra väggarna samt en järnbeslagen dörr. Det finns även ett altarskåp från 1400-talet som avbildar Marias kröning och två dopfuntar, den större från medeltiden och den mindre från Michael Hacke i Skänninge 1658. Tidigare fanns en gammal träkyrka, även kallad stavkyrka, som låg cirka 100 meter norr om stenkyrkan. På denna plats upptäckte man även en runprydd hällkista, en pastronatsgrav som tyder på att en betydelsefull person har begravts här. Dess runhäll kan idag beskådas i stenkyrkans vapenhus.

Bjälbostenen

Sommartid finns det flera tillfällen att besöka kyrkan eftersom den är öppen varje dag. Ett flertal guidningar, både traditionella och upplevelsevandringar genomförs under högsäsongen!

Vägbeskrivning: Från Skänninge cirka åtta kilometer mot Väderstad, Bjälbo kyrktorn syns tydligt över slätten.

Bjälbo by

Av det medeltida godskomplexet som tillhörde Bjälboätten återstår idag det vackra och mäktiga kyrktornet. Detta torn är unikt i svensk byggnadskonst. Tornrummet användes som tillfällig tillflyktsort när stridande ätter kämpade om makten i landet. Tornet utför en del av Bjälbo kyrka som byggdes omkring år 1175.

Efter att folkungaätten övergivit Bjälbo på mitten av 1300-talet fick orten en ny blomstringstid under 1900-talets första hälft, tack vare järnvägen. 1914 fick Bjälbo en järnvägsstation med stationshus, stins och allt som hörde till. Det var de stora sockerbetsodlingarna på slätten som höll järnvägen igång. Persontrafiken upphörde dock efter 20 år och godstrafiken förbi Bjälbo upphörde 1954.

Förutom det imponerande kulturarvet finns här idag stora potatis- och spannmålsodlingar.

Kontakt

Turistinformationen i Mjölby kommun

Telefon: +46 10-234 56 38

turistbyran@mjolby.se

Adress: Stora torget 2, 596 23 Skänninge

https://www.visitmjolby.se/sv/ Länk till annan webbplats.

Senast publicerad