söndag 20 maj 2018
Start
Dackeskolan
Kungshögaskolan
Gymnasiesärskolan
Våra program
Kontakta oss

Sjukanmälan

Om en elev på grund av sjukdom /.../ inte kan delta i skolarbetet, skall hinder snarast anmälas till skolan (Gymnasieförordningen 6 kap. 26§).

Sjukanmälan ska göras samma dag som sjukdom infaller (snarast på morgonen) och därefter varje dag. Detta gäller även vid sammanhängande sjukdom.

Anmälan via app

Målsman gör frånvaroanmälan för omyndig elev via en ny app; Tieto Edu app.
Klicka här PDF
för att läsa mer om hur man använder den. Du kan ladda ner appen för:
Iphone/Ipad härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och för
övriga telefoner/plattor härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan via SMS

Anmälan kan skickas in av vårdnadshavare till eleven eller av eleven själv då han/hon är över 18 år. Anmälan kan göras för del av dag eller heldag och för max två dagar i följd.

SMS skickas till följande nummer: 0769446058

Läs mer om hur man anmäler via SMS i följande pdf-folderPDF

 

Om du normalt deltar i undervisningen vid en annan skolenhet eller blir sjuk under pågående skoldag, ska du göra en sjukanmälan enligt de särskilda regler som finns på respektive skola.

Välkommen till Mjölby Gymnasium!
Innehåll: Roger Medin
Uppdaterad: 2018-01-10
Publicerad: 2008-12-10

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm

Copyright © 1996-2010

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post kommunstyrelsen@mjolby.se