onsdag 26 juli 2017
Start
Dackeskolan
Kungshögaskolan
Gymnasiesärskolan
Våra program
Kontakta oss
Blivande elever
Nuvarande elever

Sjukanmälan

Om en elev på grund av sjukdom /.../ inte kan delta i skolarbetet, skall hinder snarast anmälas till skolan (Gymnasieförordningen 6 kap. 26§).
Sjukanmälan ska göras samma dag som sjukdom infaller (snarast på morgonen) och därefter varje dag. Detta gäller även vid sammanhängande sjukdom.

Målsman gör anmälan för omyndig elev till vår talsvarstelefon för sjukanmälan 0142-854 70

Om du normalt deltar i undervisningen vid en annan skolenhet eller blir sjuk under pågående skoldag, ska du göra en sjukanmälan enligt de särskilda regler som finns på respektive skola.

Välkommen till Mjölby Gymnasium!
Innehåll: Roger Medin
Uppdaterad: 2012-12-06
Publicerad: 2008-12-10

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm

Copyright © 1996-2010

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post kommunstyrelsen@mjolby.se