söndag 20 maj 2018
Start
Dackeskolan
Kungshögaskolan
Gymnasiesärskolan
Våra program
Kontakta oss

Individuell studieplan

Du som är elev hos oss bestämmer till stor del själv vilka kurser som din gymnasieutbildning består av. Genom olika val skräddarsyr du din egen utbildning.
Du ska göra upp en individuell studieplan för din gymnasietid. Det innebär att du utgår från vad du vill använda utbildningen till, exempelvis att fortsätta på en högskoleutbildning eller att börja arbeta inom ett visst yrke. Utifrån detta mål planerar du vilka kurser som behövs. Det är viktigt att du skaffar dig all information som behövs och gärna också goda råd från olika håll, exempelvis föräldrar, studie- och yrkesvägledare, lärare och äldre kamrater. Ett underlag för den individuella studieplanen finns sist i utbildninghandboken.

Studieplaneringen är inte minst ett led i att lära känna sig själv och en viktig träning i att ta ansvar för sin framtid.

Även om du lägger ned stor möda och omsorg på att planera dina studier, kan det hända att du senare tycker att du har valt fel. Då har du möjlighet att revidera din studieplan.

Skolans studie- och yrkesvägledare och i viss utsträckning även mentorer och andra lärare har till uppgift att hjälpa dig i din studieplanering.
Det gäller bland annat inför val under gymnasieutbildningen och val av fortsatt utbildning efter gymnasiet. Särskild information ges till alla elever inför val av gren eller inriktning, individuellt val inför årskurs 2 och inför ansökan till universitet och högskola.

Välkommen till Mjölby Gymnasium!
Innehåll: Roger Medin
Uppdaterad: 2009-10-01
Publicerad: 2008-12-10

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm

Copyright © 1996-2010

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post kommunstyrelsen@mjolby.se