söndag 20 maj 2018
Start
Dackeskolan
Kungshögaskolan
Gymnasiesärskolan
Våra program
Kontakta oss

Detta vill vi

På Mjölby Gymnasium vill vi att lärande och utveckling skall vara i fokus.

Vi ger dig hela tiden nya möjligheter
Mjölby Gymnasium har ett heltäckande utbud av de traditionella programmen men vi erbjuder också ett antal specialinriktningar. Till exempel har vi guldsmedsprogram och en idrottsprofil. Vi har ett väldigt nära samarbete med företag, organisationer och skolor, både i regionen och i Europa.

Vi vill att våra elever skall få olika typer av kunskap under åren på gymnasiet och utvecklas personligen. Skolan ska vara en mötesplats för människor med olika bakgrund, olika livserfarenhet och kunskap. Även om kunskapen är i fokus så är bemötandet och möjligheten att få pröva tankar och idéer lika viktigt.

Genom olika val kan du skräddarsy din egen utbildning. Vad du väljer beror förstås på dina egna intressen och om du vill fortsätta på en högskoleutbildning eller börja arbeta direkt.

Våra elever ger oss höga betyg
Varje år svarar eleverna på en enkät med frågor om trivsel, trygghet och utvecklingsmöjligheter. Våra elever ger oss ett genomgående högt betyg på alla de här punkterna.

Därför ska du välja Mjölby Gymnasium
Vi har en öppen attityd, avspänd stämning och en bra studiemiljö vilket gör det lätt att trivas här. Personalen har ett mycket stort personligt engagemang i eleverna och har stor kompetens i de många olika kurser vi erbjuder inom programmen.

Välkommen till Mjölby Gymnasium!

Glada studenter från Mjölby Gymnasium. Foto: Jarl Asklund
Innehåll: Pär Palmgren
Uppdaterad: 2017-11-08
Publicerad: 2013-10-24

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm

Copyright © 1996-2010

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post kommunstyrelsen@mjolby.se