söndag 20 maj 2018
Start
Dackeskolan
Kungshögaskolan
Gymnasiesärskolan
Våra program
Kontakta oss

Studieekonomi och bidrag

Du kan få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år om du ska studera på gymnasieskola, folkhögskola, kommunal eller statlig vuxenutbildning på gymnasienivå och vissa andra utbildningar om du ska studera på heltid.

Studiebidraget är för närvarande 1 050 kr i månaden. Bidraget får du utan ansökan från första kvartalet efter det att du fyllt 16 år om du är svensk medborgare. Utländska medborgare skickar ansökan till Centrala Studiestödsnämnden. Studiebidraget ersätter barnbidraget som då upphör. Bidraget utgår för juni om utbildningen pågår i juni, dock ej för juli och augusti. 

Adress och telefon till CSN

Centrala studiestödsnämnden
Hamngatan 13
Linköping
Telefon  0771-27 60 00
Hemsida www.csn.se länk till annan webbplats 

Extra tillägg

Extra tillägg är ett bidrag som prövas med hänsyn till dina föräldrars ekonomiska förhållanden. Beloppets storlek varierar från 285—855 kr per månad. Detta ansöker du om hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan du i vissa fall få om du studerar på annan ort och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag. Storleken på inackorderingstillägget är beroende av hur långt avståndet är mellan din studieort och föräldrahemmet, eftersom det även inkluderar bidrag till hemresor. Inackorderingstillägget söks hos din hemkommun om du studerar på en kommunal gymnasieskola. Om du går i en fristående gymnasieskola, riksinternatskola eller folkhögskola söker du inackorderingstillägg hos CSN. Nyintagna elever måste bifoga ett intyg från skolan. I Mjölby lämnar du din ansökan till Intagningskansliet.

Ansökningsblankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Busskort

Busskort får de elever som har en skolväg om minst 6 km. Varje skola ansvarar för utdelning av busskort i början av höstterminen. Har du frågor om busskort ska du kontakta respektive gymnasieskola.

Välkommen till Mjölby Gymnasium!
Innehåll: Carina Lindåker
Uppdaterad: 2015-05-19
Publicerad: 2009-01-21

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm

Copyright © 1996-2010

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post kommunstyrelsen@mjolby.se