måndag 20 november 2017
Start
Dackeskolan
Kungshögaskolan
Gymnasiesärskolan
Våra program
Kontakta oss

Gymnasiesärskolans program

Gymnasiesärskolan genomgår en reform som innebär förändringar i utbildningsutbudet inför hösten 2013.
Mer information om reformen finns på www.skolverket.se länk till annan webbplats
Foto: Jarl Asklund
I Mjölby väljer vi att starta de nya programmen:

FAFAS - Programmet för fastighet, anläggning och byggnation


 
Programmet ersätter det nuvarande industriprogrammet på gymnasiesärskolan.

Det nya programmet ger en bredare utbildning och därmed större möjlighet till meningsfullt arbete efter studierna.
 
Det kan vara fastighetsskötsel, vaktmästeri, skötsel av utemiljöer samt byggnation inom kommunal och privat regi.

Vi har även kvar kurser inom hantverk och verkstadsteknik som kan leda till arbete inom industri och produktion.
 
ProgramstrukturPDF

HRHOT - Programmet för hotell, restaurang och bageri

Utbildningen ger dig kunskaper inom bland annat bageri- och konditori, livsmedelshygien, matlagning och hotellservice.  Du får möjlighet att träna dig i god service mot kunder.
 
Utbildningen är 4 år och omfattar fem delar.
 
ProgramstrukturPDF

IAIND - Individuella program


 
Nuvarande Service och Tjänster
 
ändrar namn och finns inom det individuella programmet.

Som elev kommer du att tillhöra en klass med assistent precis som tidigare men i stället för kurser läser du ämnesområden och det finns inga obligatoriska betyg.

Efter fyra år hos oss är du förberedd för ett arbete inom daglig verksamhet och för ett så självständigt boende som möjligt.

Självklart ingår även svenska, matematik, engelska, idrott och estetiskt verksamhet i utbildningen.

Foto: Jarl Asklund

Nuvarande Verksamhetsträning
 
ändrar namn och finns inom det individuella programmet.
 
Här får du möjlighet att i din egen takt utvecklas utifrån dina förutsättningar och behov.
 
Du får en individuell studieplan som anpassas efter dig och dina önskemål.
 
Nytt är att gruppen du tillhör inte är så statisk utan det finns möjligheter att ingå i olika gruppkonstellationer.
 
Efter 4 år är målet att du ska vara förberedd att arbeta i en daglig verksamhet och att flytta hemifrån.
 
De två inriktningarna på det individuella programmet består av sex ämnesområden:
 
>ProgramstrukturPDF

Innehåll: Bia Eriksson
Uppdaterad: 2017-09-22
Publicerad: 2013-01-18

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm

Copyright © 1996-2010

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post kommunstyrelsen@mjolby.se