Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Faderskap

När ett barns föräldrar inte är gifta med varandra, ska faderskap fastställas. Det gör man för att barnet ska få en juridisk samhörighet med fadern.

När ett barn fötts får omsorgs- och socialförvaltningen ett meddelande av skattemyndigheten. Barnets mor och den man hon uppgett som fadern, kallas till förvaltningen för utredning och fastställande av faderskap. Föräldrarna får också en skriftlig information om gemensam vårdnad.

Fastställandet kan göras under graviditeten eller efter barnets ankomst. De som vill fastställa faderskapet under graviditeten måste beställa en tid hos omsorgs- och socialförvaltningen.

Om det finns tveksamheter kring faderskapet vill vi att modern kontaktar oss redan under graviditeten. Det underlättar den utredning som då ska göras.

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

social@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Omsorgs- och socialförvaltningen
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-03-16
Publicerad: 2009-09-30

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in