Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Stöd & omsorg

Stöd & omsorg

Vårdnad, boende och umgänge

När föräldrarna är överens om vårdnad, boende och umgänge kan det regleras i ett avtal, som godkänns av socialnämnden/familjerätten.

Ett godkänt avtal har samma verkan som en dom. Det betyder bland annat att den kan verkställas (det vill säga genomföras tvångsvis) om inte avtalet följs, och om beslutet bedöms vara till barnets bästa.

Samarbetssamtal

När föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge ska föräldrarna genom så kallade samarbetssamtal, försöka hitta lösningar som är bra för barnen och som båda föräldrarna kan acceptera.

Samarbetssamtal är strukturerade samtal under ledning av behandlingssekreterare. Du kan själv ta initiativ till samarbetssamtal.

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

social@mjolby.se

 

Slussen, barn- och ungdomsrådgivning

Telefon: 0142-36 62 00

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480