Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Vårdnad, boende och umgänge

När föräldrarna är överens om vårdnad, boende och umgänge kan det regleras i ett avtal, som godkänns av socialnämnden/familjerätten.

Ett godkänt avtal har samma verkan som en dom. Det betyder bland annat att den kan verkställas (det vill säga genomföras tvångsvis) om inte avtalet följs, och om beslutet bedöms vara till barnets bästa.

Samarbetssamtal

När föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge ska föräldrarna genom så kallade samarbetssamtal, försöka hitta lösningar som är bra för barnen och som båda föräldrarna kan acceptera.

Samarbetssamtal är strukturerade samtal under ledning av behandlingssekreterare. Du kan själv ta initiativ till samarbetssamtal.

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

social@mjolby.se

 

Slussen, barn- och ungdomsrådgivning

Telefon: 0142-36 62 00

 

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Omsorgs- och socialförvaltningen
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-03-16
Publicerad: 2009-09-30

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in