Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
fredag 23 februari 2018
Mjölby kommun

Ungdomskulturstipendium

Kultur- och fritidsnämnden antog nya kriterier till Mjölby kommuns ungdomskulturstipendium, § 46 2015-11-02.

Ungdomskulturstipendiet som är på 15 000 kronor, utdelas i samband med firandet av Sveriges Nationaldag.

Kriterier för Mjölby kommuns ungdomskulturstipendium

Ändamål/syfte

Ungdomskulturstipendiet syftar till att uppmuntra och stödja ungdomar som är aktiva inom kulturområdet, exempelvis konst, musik, litteratur, teater, film, dans, konsthantverk eller kulturmiljö. Stipendiet ska stimulera mottagaren till fortsatta studier och vidareutveckling.

Villkor

  1. Stipendiemottagaren ska vara eller ha varit bosatt i Mjölby kommun under stor del av sin uppväxt, och fylla högst 25 år under ansökningsåret (till och med 31 december).
  2. Ansökan/förslag ska innehålla en presentation, meritförteckning samt motivering.
  3. Person som fått ungdomskulturstipendium av Mjölby kommun inom ett konstområde kan inte tilldelas nytt stipendium inom samma område.


Riktlinjer

Vem eller vilka som tilldelas stipendium beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden kan utse annan stipendiat än sökande eller föreslagen.

Stipendiet kan vid utdelningstillfälle tilldelas en eller flera stipendiater. Stipendiet kan maximalt delas på två mottagare.

Kultur- och fritidsnämnden ska kortfattat motivera sitt val av stipendiat/stipendiater. Nämnden ska även ha ett mångfaldsperspektiv vid urval.

Ungdomskulturstipendiet ska utlysas på kommunens digitala anslagstavlor, senast en månad före ansökningstidens utgång.

Utdelning av stipendiet sker vid den tidpunkt kultur- och fritidsnämnden finner lämplig.

Ansökan skickas till:

Mjölby kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
595 80  Mjölby

Eller via e-post till: kulturofritid@mjolby.se

Innehåll: Lotta Lindström

Senast publicerad: 2018-02-02

Senast ändrad av: Liselott Björkman

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Lotta Lindström

Senast publicerad: 2018-02-02

Senast ändrad av: Liselott Björkman