Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
lördag 24 februari 2018
Mjölby kommun

Kulturstipendium

Varje år finns det möjlighet att söka Mjölby kommuns kulturstipendium.

Stipendiet på 15 000 kronor delas ut i samband med firandet av Sveriges Nationaldag.

Kultur- och fritidsnämnden antog nya kriterier till Mjölby kommuns kulturstipendium, § 45 2015-11-02.

Kriterier för Mjölby kommuns kulturstipendium


Ändamål/syfte

Mjölby kommuns kulturstipendium utdelas till enskild person, grupp eller organisation, dock ej kommunal verksamhet. Kulturstipendiet är avsett att uppmärksamma och uppmuntra hög konstnärlig kvalitet inom dans, teater, litteratur, konsthantverk, musik, bildkonst, film, foto, bildningsverksamhet, hembygdsvård och därmed jämförbara områden av kulturell karaktär.
Syftet ska vara att stödja och stimulera kulturlivet i Mjölby kommun.

 Villkor

  1. Stipendiaterna ska vara mantalsskrivna i Mjölby kommun, organisation ska vara verksam i kommunen, och dessutom haft en betydande del av sin verksamhet förlagd till kommunen.
  2. Ansökan/förslag ska innehålla en presentation, meritförteckning samt motivering.
  3. Person/organisation som fått kulturstipendium av Mjölby kommun inom ett konstområde kan inte tilldelas nytt stipendium inom samma område.

Riktlinjer

Vem eller vilka som tilldelas stipendium beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden kan utse annan stipendiat än sökande eller föreslagen.

Stipendiet kan vid varje utdelningstillfälle tilldelas en eller flera stipendiater. Stipendiet kan maximalt delas på två mottagare.

Kultur- och fritidsnämnden ska kortfattat motivera sitt val av stipendiat/stipendiater. Nämnden ska ha ett mångfaldsperspektiv vid urval.

Kulturstipendiet ska utlysas på kommunens digitala anslagstavlor, senast en månad före ansökningstidens utgång.

Utdelning av stipendiet sker vid den tidpunkt kultur- och fritidsnämnden finner lämplig.

Ansökan skickas till:

Mjölby kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
595 80  Mjölby

Eller via e-post till:
kulturofritid@mjolby.se

Innehåll: Lotta Lindström

Senast publicerad: 2018-02-02

Senast ändrad av: Liselott Björkman

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Lotta Lindström

Senast publicerad: 2018-02-02

Senast ändrad av: Liselott Björkman