Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av man som framställer en väggmålning
Fotografi av man som framställer en väggmålning

Stipendium

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut två stipendier, kulturstipendiet samt ungdomskulturstipendiet.

Egen ansökan
Egen ansökan görs på vår ansökningsblankett. Blanketten fyller du i på datorn. Skriv ut blanketten och underteckna innan du skickar in den.

Länk till ansökningsblanketten: Kulturstipendier ansökanPDF

Om ytan i blankettens fält inte räcker till kan ytterligare information bifogas som bilaga.

Förslag på stipendiat
Man kan också lämna ett förslag på stipendiat, förslaget skickas in via brev eller e-post. Förslaget ska innehålla:

  • presentation av personen/föreningen,
  • meritförteckning
  • motivering

När delas stipendierna ut?
Stipendierna delas årligen ut i samband med kommunens officiella firande av Sveriges Nationaldag.

Stipendiesumma
Stipendiesumman är 15 000 kronor för respektive stipendium.

Vill du veta mer?
Läs mer om de olika stipendierna på följande sidor
Kulturstipendium
Ungdomskulturstipendium

Kungörelse
Stipendierna utlyses på kommunens digitala anslagstavlor, senast en månad innan ansökningstidens utgång.

Ansökan/förslag ska vara oss tillhanda senast fredag den 6 april 2018, för sent inkommen ansökan/förslag räknas inte in i urvalet och behandlas inte.

Ansökan skickas till: Mjölby kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen 595 80  Mjölby

Eller via e-post till: kulturofritid@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in