Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av man som framställer en väggmålning

Kultur & fritid

Fotografi av man som framställer en väggmålning

Kultur & fritid

Musik och teater

Mjölbys musikliv är känt och respekterat långt utanför kommunens gränser.

Mjölby Kulturskola

Kulturskolan erbjuder undervisning i instrumentspel, bild samt  dans-drill-drama.
Musiken är ändå det som dominerar och sedan länge är den verksamheten mycket framgångsrik!

Kulturskolan har något att erbjuda för alla barn och ungdomar mellan 6 och 20 år, alltifrån "Musiklek på 6-års" till orkestrar och kammarensembler på alla nivåer.

Blåsorkestertraditionen är stark i Mjölby men även stråkmusiken har blivit omfattande under senare år.
Kulturskolan har såväl blås- som stråkorkestrar i flera nivåer, ett eget ungdomsstorband, två körer och en omfattande barnverksamhet med instrumentprovning i "Musikverksta'n" och de första trevande tonerna på eget instrument i "Instrumentlek". Utöver detta  kammarmusicerande i många olika former.

Kulturskolan har egna lokaler, inrymda i Lagmansskolan, med egen entré från baksidan av skolan, via cykelbanan. Till kulturskolan

Teater

Du vet väl om att du kan gå på teater i Mjölby?
Höst och vår ges två till tre större teaterföreställningar ur Riksteaterns utbud på Mjölby Kulturscen, där Mjölby Riksteaterförening står som arrangör. Dessutom arrangeras andra teaterproduktioner på flera platser i kommunen. 

För mer information kontakta Mjölby Riksteaterföreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Musik

Mjölbys föreningsmusikliv har alltid varit tongivande.

Blåsorkestrarna har haft stora framgångar både nationellt och internationellt.

Musikföreningarna samarbetar i Mjölby Musikråd som bland annat genomför sju abonnemangskonserter per år och på olika sätt tillvaratar musiklivets intressen.

I Mjölby finns det flera duktiga körer och folkdanslag.

ABF och Medborgarskolan bedriver rockmusikverksamhet och annan musik- och kulturverksamhet i Parkskolan respektive gamla Telegrafen.

Vill du komma i kontakt med någon sång-, musik- eller dansförening?
Sök i vårt föreningsregister via länken nedan.

Föreningsregisteröppnas i nytt fönster

Mer information om kommande föreställningar och konserter hittar du i
På Gång i Mjölby kommun länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

 

Kontakt

Kultur- och fritidsstrateg

Lotta Lindström

Telefon: 0142-851 03

kulturofritid@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480