Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av man som framställer en väggmålning
Fotografi av man som framställer en väggmålning

Information om ansökan

Skänninge Marken, Sveriges äldsta och största torg- och gatumarknad, infaller alltid första onsdagen och torsdagen i augusti.

Skänninge Marken®

Ansökan

Om du vill ansöka om marknadsplats gör du det skriftligt senast den 15 mars innevarande år. Ansökan inkommen efter den 15 mars registreras inte.

Ansökans innehåll

Ansökan ska innehålla uppgift om organisationsnummer alternativt personnummer, firmanamn, för- och efternamn, adress, telefonnummer, aktuellt produktsortiment samt platsbehov. Ansökningsblankett finns att hämta för utskrift, se nedan.

Bekräftelse/avslag

Registrerad ansökan besvaras senast den 1 juni. Svaret på en registrerad ansökan är antingen en faktura med tillhörande PM eller ett avslag.
En ansökan som avslagits står automatiskt i kö för återbudsplatser. Återbud fördelas inte förrän tidigast den 15 juli. Vid tilldelad återbudsplats erhålles ett skriftligt besked därom.

Marknadsplatser och priser

Varje marknadsplats är tre löpmeter.

Avser

Pris

Övrig information

Mjölbygatan

900 kronor

3 meter

Övriga gator, torg, tivoliområde

800 kronor

3 meter

Livsmedelstillägg

1000 kronor

avser försäljning av korv, hamburgare, kebab, langos etc

Städavgift

600 kronor

avser plats utanför vissa näringsfastigheter

Demoplats

2500 kronor

 

Avgifter/platshyror från och med 2010, beslutade av
Kultur- och fritidsnämnden § 44, 2009-11-02.

Kontakt

Skänninge Marken

Telefon: 073-060 30 20

Postadress: Box 128, 596 23 Skänninge

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in