Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
tisdag 20 februari 2018
Mjölby kommun

Trafiksäkerhet

Vare sig du är fotgängare, cyklist eller bilförare har du en viktig roll i att göra trafikmiljön säker. Tänk på att hålla hastighet, ha bilbälte och köra nykter och utvilad. Mjölby kommun jobbar också med trafiksäkerhet, läs mer nedan.
Vägbula Foto: Mjölby kommun

Mjölbys, liksom hela Sveriges trafiksäkerhetsarbete bygger på Nollvisionen - att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Visionen innebär bland annat att trafikanter ska följa regler men om en olycka händer ska väg- och gatusystemet vara så säkert att konsekvenserna inte leder till död eller svåra skador.

Kommunen arbetar enligt ett trafiksäkerhetsprogram som visar vilka platser som är i störst behov och vilka åtgärder som gör störst nytta. Kommunen har också som mål att minska olyckor som berott på halka, att sänka hastigheterna och bygga fler säkra passager. Läs mer om programmet här.PDF Programmet är antaget av kommunstyrelsen, se protokoll häröppnas i nytt fönster.

Kommunen gör regelbundet uppföljningar på hur trafiken utvecklas vad gäller bland annat trafikflöden och trafikolyckor. Här hittar du trafikbokslutet för 2016PDF.

Mer information

Klicka här för att komma till Trafikverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och få fakta om trafiksäkerhet, mer information om Nollvisionen och en mängd annat läsvärt.

Service- och teknikförvaltningen


Trafikingenjör

Joel Runn
Telefon:0142-856 29
E-post: joel.runn@mjolby.se

Gatuingenjör
Mats Rydell
Telefon: 0142-851 76
E-post: mats.rydell@mjolby.se

Gatu- och parkchef   
Magnus Ribbing   
Telefon: 0142-859 90
E-post: magnus.ribbing@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11

Innehåll: Service- och teknikförvaltningen

Senast publicerad: 2018-02-13

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Service- och teknikförvaltningen

Senast publicerad: 2018-02-13

Senast ändrad av: Stefan Kalm