Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 22 januari 2018
Mjölby kommun

Personal på miljökontoret

Miljöchef, Jenny Asp-Andersson
Telefon: 0142-850 24 , jenny.asp.andersson@mjolby.se

Assistent, Petra Malm
Telefon: 0142-850 27, petra.malm@mjolby.se

Assistent, Annika Tångring
Telefon: 0142-852 44, annika.tangring@mjolby.se

Assistent, Maritha Petersson
Telefon: 0142-850 27, marita.petersson@mjolby.se
 
Livsmedelsinspektör, Karin Fagerström (tjänstledig)
Telefon: 0142-856 27, karin.fagerstrom@mjolby.se
Samordnare för livsmedelskontrollen

Livsmedelsinspektör, Sanna Fredriksson (tjänstledig)
Telefon: 0142-853 84, sanna.fredriksson@mjolby.se
Livsmedelkontroll

Livsmedelsinspektör, Jenny Gustafsson
Telefon: 0142-859 89, jenny.gustafsson@mjolby.se
Livsmedelskontroll, dricksvatten (från enskild brunn)

Livsmedelsinspektör, Elvisa Zahirovic
Telefon: 0142-852 42, elvisa.zahirovic@mjolby.se
Livsmedelskontroll

Livsmedelsinspektör, Niklas Karlsson
Telefon: 0142-850 27, niklas.karlsson2@mjolby.se
Livsmedelskontroll

Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Cajsa Eriksson
Telefon: 0142-850 28, cajsa.eriksson@mjolby.se
Samordnare för miljöskydd

Miljöinspektör, Cia Kågedal
Telefon: 0142-851 23, cia.kagedal@mjolby.se
Miljöskydd

Miljö- och hälsosyddsinspektör, Linnéa Andersson
Telefon: 0142-859 52, linnea.andersson@mjolby.se
Miljöskydd, enskilda avlopp

Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Carl Arrhenius
Telefon: 0142-852 30, carl.arrhenius@mjolby.se
Enskilda avlopp

Miljöinspektör, David Hansevi
Telefon: 0142-859 58, david.hansevi@mjolby.se
Ställföreträdande chef, samordnare för hälsoskydd

Miljöinspektör/energi- och klimatrådgivare, Henric Rehnmark
Telefon: 0142-859 73, henric.rehnmark@mjolby.se
Hälsoskydd, energi- och klimatrådgivning

Kommunekolog, Anna Carpholm
Telefon: 0142-853 86, anna.carpholm@mjolby.se

Innehåll: Petra Malm

Senast publicerad: 2018-01-18

Senast ändrad av: David Hansevi

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Petra Malm

Senast publicerad: 2018-01-18

Senast ändrad av: David Hansevi

Miljökontoret

Telefon: 0142 - 850 00
E-post: miljo@mjolby.se

Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11
Postadress: Mjölby kommun, 595 80, Mjölby