Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fysisk planering

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur bebyggelsen utvecklas i tätorterna och på landsbygden samt hur mark- och vattenområden i kommunen används. I menyn till vänster kan du läsa mer om pågående detaljplanering och om mer strategiska projekt för framtiden (översiktsplaner).

Genom planläggning garanteras olika intressenter insyn och inflytande. Kommunen får därigenom ett bättre beslutsunderlag. Den samlade bedömning av markens och vattnets användning som görs i en plan ger också ramarna för prövning av framtida bygglovsärenden. Här kan du läsa mer om vad en detaljplan är.

Du är välkommen att kontakta oss om du har synpunkter eller frågor, se kontakt uppgifter längst ned på sidan.  

Detaljplaner ute på samråd eller granskning

Häradsvallen 1:133

Eldslösa 10:1 m.fl. 

Del av Vallsberg 7:15, Väderstadlänk till annan webbplats

Mantorp, Viby Olofstorp 4:4 (Östra Olofstorp vid Riksvägen)

Översiktsplaner ute på samråd eller utställning

Just nu finns inga översiktsplaner på samråd eller utställning.

Godkända program

Gällande detaljplaner

Kontakt

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00

byggnad@mjolby.se

 

Planarkitekt

Ida Arvidsson
Telefon: 0142-850 62

ida.arvidsson@mjolby.se

 

Planarkitekt

Jonas Loiske
Telefon: 0142-851 90

jonas.loiske@mjolby.se

 

Planarkitekt

Sara Gustavsson
Telefon: 0142-859 63

sara.gustavsson@mjolby.se

 

Planarkitekt

Magnus Hultegård
Telefon: 0142-851 86

magnus.hultegard@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in