Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 22 februari 2018
Mjölby kommun

Rådet för delaktighet

Rådets uppgifter är bland annat att säkerställa tillgänglighetsfrågor, arbeta utifrån barnperspektivet samt att arbeta för en samverkan mellan kommunen och funktionshinderrörelsen. Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Ledamöter

Ordförande

Kommunstyrelsens ordförande Cecilia V Burenby, (S)

Vice ordförande

Krister Jensen, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO)

Ordinarie ledamöter

Eva Alex, De handikappades riksförbund (DHR)

Karin Holmgren, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO)

Lisa Lijedahl, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 

Sally Remmert, Reumatikerföreningen i Mjölby-Skänninge och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO) 

Ersättare

Lars Adolfsson, De handikappades riksförbund (DHR) 

Birgitta Svadäng Grahn, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO)

Inger Persson, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Mjölby (HSO) 

Åsa Klasén, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)

Från Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Monica Gideskog, (M) (ordinarie)

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Birgitta Gunnarsson, (C) (ersättare)

Från service- och tekniknämnden

Ordförande Pelle Gustavsson (S)

Rådet för delaktighet


Protokoll
Sammanträdestider

Kommunsekreterare
Carina Åsman
Telefon: 0142-853 73
carina.asman@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Innehåll: Carina Åsman

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Carina Åsman

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: Mia Högberg