Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
tisdag 21 november 2017
Mjölby kommun

Vem får personligt ombud?

Personligt ombud är till för dig

  • med psykisk funktionsnedsättning som innebär omfattande och långvariga sociala svårigheter som medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv

  • som har komplexa behov av vård, stöd och service

  • som har behov av kontakt med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter

  • som har behov av samordning av vård, stöd och service

  • som är 18 år eller äldre.

För att få hjälp av personligt ombud krävs inte någon remiss. Hjälp av personligt ombud kan sökas av dig med psykisk funktionsnedsättning själv, eller av en annan person i samråd dig.

Innehåll: Omsorgs- och socialförvaltningen

Senast publicerad: 2017-08-22

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Omsorgs- och socialförvaltningen

Senast publicerad: 2017-08-22

Senast ändrad av: Mia Högberg

Personligt ombud

Gunilla Kransberg
Telefon: 0730-69 76 42

Hans Sörensson
Telefon: 0730-69 76 41

E-post: personligtombud@mjolby.se