Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Vem får personligt ombud?

Personligt ombud är till för dig

  • med psykisk funktionsnedsättning som innebär omfattande och långvariga sociala svårigheter som medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv

  • som har komplexa behov av vård, stöd och service

  • som har behov av kontakt med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter

  • som har behov av samordning av vård, stöd och service

  • som är 18 år eller äldre.

För att få hjälp av personligt ombud krävs inte någon remiss. Hjälp av personligt ombud kan sökas av dig med psykisk funktionsnedsättning själv, eller av en annan person i samråd dig.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in