Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 25 september 2017
Mjölby kommun

Samverkan

För att kunna erbjuda ett så bra näringslivsklimat som möjligt i Mjölby kommun är det angeläget att föra en dialog med företagen i kommunen.

Företagssamverkan sker bland annat genom följande aktiviteter:

Föreningar: Mjölby kommun samverkar med följande företagsföreningar i kommunen; Företagarna Mjölby, Företagscentrum i Mjölby, Mjölby City i Samverkan, Mantorps Företagarförening, NyföretagarCentrum Mjölby och Skänningeföretagarna. Mjölby kommun är också medlem i FramtidsFrön, Ung Företagsamhet samt Coompanion Östergötland. Länkar till föreningarnas hemsidor
 
Linköpings Universitet: Mjölby kommun har ett samarbetsavtal med Linköpings Universitets "InnovationskontorEtt" för att förbättra och utveckla kunskapsutbytet mellan Linköpings Universitet och det lokala näringslivet. Det kan bland annat innebära att informera om vad som pågår inom universitetet, föra ut forskningsresultat till små och medelstora företag och/eller att fånga in behov och önskemål om t ex studentsamverkan. Det finns många kurser som innehåller större eller mindre tillämpningsdelar, där studenter kan lösa verkliga uppgifter på ett företag.

Mjölbybussen: Mjölby kommun och företagsföreningarna i kommunen arrangerar en årlig studieresa till en intressant ort i Sverige. Resans syfte är att ta del av andras erfarenheter för att fortsätta utveckla det lokala företagsklimatet i Mjölby kommun. Alla företag bjuds in att delta. Från kommunens sida medverkar både politiker och tjänstemän.

Tematräff: En-tre gånger per år träffas utvalda företag och kommunledningen. Vid varje träff bearbetas ett särskilt tema och beroende på detta bjuds utvalda företag in. Företag kan också anmäla intresse att medverka eller ge förslag till tema. Oftast medverkar fyra-sex företag vid respektive träff.

Hör gärna av dig till någon på tillväxtkontoret om du vill delta i någon aktivitet eller har frågor.

Innehåll: Åsa Elandersson

Senast publicerad: 2017-03-16

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Åsa Elandersson

Senast publicerad: 2017-03-16

Senast ändrad av: Stefan Kalm

Tillväxtkontoret


Näringslivschef
Claes Jonasson claes.jonasson@mjolby.se
Telefon: 0142-850 11

Näringslivsutvecklare
Michael Agu
michael.agu@mjolby.se
Telefon: 0142-851 14