Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Näringsliv

Näringsliv

Samverkan

För att kunna erbjuda ett så bra näringslivsklimat som möjligt i Mjölby kommun är det angeläget att föra en dialog med företagen i kommunen. Företagssamverkan sker bland annat genom följande aktiviteter:

Föreningar: Mjölby kommun samverkar med följande företagsföreningar i kommunen; Företagarna Mjölby, Företagscentrum i Mjölby, Mjölby City i Samverkan, Nystart Mjölby och Skänningeföretagarna. Mjölby kommun är också medlem i FramtidsFrön, Ung Företagsamhet samt Coompanion Östergötland. Länkar till föreningarnas hemsidor
  
Linköpings Universitet: Mjölby kommun har ett samarbetsavtal med Linköpings Universitets "InnovationskontorEtt" för att förbättra och utveckla kunskapsutbytet mellan Linköpings Universitet och det lokala näringslivet. Det kan bland annat innebära att informera om vad som pågår inom universitetet, föra ut forskningsresultat till små och medelstora företag och/eller att fånga in behov och önskemål om t ex studentsamverkan. Det finns många kurser som innehåller större eller mindre tillämpningsdelar, där studenter kan lösa verkliga uppgifter på ett företag.

Mjölbybussen: Mjölby kommun och företagsföreningarna i kommunen arrangerar en årlig studieresa till en intressant ort i Sverige. Resans syfte är att ta del av andras erfarenheter för att fortsätta utveckla det lokala företagsklimatet i Mjölby kommun. Alla företag bjuds in att delta. Från kommunens sida medverkar både politiker och tjänstemän.

Hör gärna av dig till någon på tillväxtkontoret om du vill delta i någon aktivitet eller har frågor.

Kontakt

Näringslivschef

Torbjörn Sjögren
Telefon: 0142-850 11

torbjorn.sjogren@mjolby.se

 

Näringslivsutvecklare

Michael Agu
Telefon: 0142-851 14

michael.agu@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480