Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården
Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Naturvårdsprojekt

En del i det kommunala naturvårdsarbetet är att driva naturvårdsprojekt. Projekten kan till exempel handla om att ta fram informationsfoldrar, förbättra naturstigar, eller inventera värdefull natur.

Många av kommunens projekt är medfinansierade av statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, så kallade LONA-bidrag. Kommuner, ideella föreningar och organisationer kan också söka bidraget.

Mer information om bidraget finns på länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projekt

Naturguidningar
Projekttid: årligen sedan 2002
Varje år guidar vi allmänheten i till naturpärlorna i kommunen. Årets guideprogram hittar du under fliken Naturguidningar

Tätortens träd - LONA
Projekttid: 2016 - 2019
Syftet med projektet är att få en helhetsbild över nuvarande och framtida trädvärden i kommunens tätorter. Inventeringar för att fylla kunskapsluckor ska genomföras. Inventeringarna kommer att ligga till grund för kommunens planering när det gäller träden och deras naturvärden. I projektet ingår även naturvårdsåtgärder som plantering av ekar på och utplacering av så kallade faunadepåer för att gynna den biologiska mångfalden i tätorterna. Projektet är ett samarbete mellan miljökontoret och service- och teknikförvaltningen.

Golfbanan som våtmarksresurs - LONA
Projekttid: 2016 - 2018
Mjölby golfklubb vill främja biologisk mångfald genom att göra större naturvårdsåtgärder i två av sina dammar på golfbanan. I projektet ingår även uppsättning av informationsskyltar.

Kunskapsuppbyggnad i värdefulla naturmiljöer - LONA
Projekttid: 2016 - 2017
God kunskap om naturvärden är en förutsättning för ett bra naturvårdsarbete i kommunen. Detta kräver att informationen ständigt förbättras och förnyas. Under ett par år satsar miljökontoret lite extra resurser på att inventera värdefulla naturmiljöer i Mjölby respektive Boxholms kommun.

Hargsjön
Projekttid: 2014 - 2017
Hargsjön har under flera år haft problem med bland annat algblomningar. Kommunen startade därför ett provtagningsprogram för att försöka utreda hur sjön belastas av näringsämnen. Provtagningen är nu avslutad och rapporten nedan sammanfattar resultaten.

Rapport från provtagning av fosfor i Hargsjöns in- och utloppPDF

Restaurering av kalkkärrsmiljöer i Örbacken
Projekttid: 2013 - 2017
Tillsammans med länsstyrelsen återskapar vi kalkkärrsmiljöer för att ytterligare öka naturvärdena i Örbackens naturreservat.

Istidens spår i Mjölby - LONA & Region Östergötland
Projekttid: 2014 - 2016
Översyn av naturstigen "istidsspåret" i Skogssjöns naturreservat.
I projektet har bland annat gamla skyltar fräschats upp och nya tillverkats. Även Östgötaleden mellan Bleckenstad och Mjölby har fått nya skyltar. Nedan finner du nya respektive gamla skyltar som finns längs istidsspåret respektive Östgötaleden, samt en karta över placeringen av skyltarna i istidsspåret.

Nya skyltar i istidsspåret och ÖstgötaledenPDF
Gamla skyltar i istidsspåretPDF
Karta över istidsspårets skyltarPDF

Sånglärka. Foto: Magnus Bergvall

Kommunfåglar
Projekttid: 2014 - 2015

Sånglärkan är Mjölbys kommunfågel. En informations-broschyr har tagits fram för att uppmärksamma arten. Under året kommer även en naturguidning med tema sånglärka att hållas för allmänheten. Läs mer i foldern om sånglärkanPDF.

Naturstig Miskarp - LONA
Projekttid: 2014 - 2015
Mjölby Golfklubb har skapat en naturstig för allmänheten inom Miskarps golfbaneområde. Längs stigen sitter ett antal informationsskyltar som beskriver naturen i området.

Här finner du de skyltar som sitter uppe längs naturstigenPDF

Svampmånad
Projekttid: 2010 - 2015
Under september månad hålls flera aktiviteter med tema svamp.

Vattenvandring, Svartån - LONA
Projekttid: 2012-2014

Tre år i rad genomfördes en årlig vandring längs Svartån för att uppmärksamma vattnets betydelse för människa och natur. Vandringen anordnades av Vattenrådet Motala ström sydvästra i samarbete med ett flertal deltagande aktörer, däribland Mjölby kommun.

Naturskola - LONA
Projekttid: 2010-2013
Under tre år hölls naturskola för låg- och mellanstadieelever på Klämmestorpsskolan i Mantorp och Blåklintsskolan i Mjölby. Sammanlagt blev det 20 naturskoledagar.

Svartån genom centrala Mjölby - LONA
Projekttid: 2006-2010

Samarbetsprojekt med tekniska kontoret. Inventering av vatten och landmiljö med elfiske, fågelinventering, fladdermusinventering och inventering av insekter. Se över tillgängligheten. Ta fram informationsskyltar och informationsfolder.

Arbetet med att ta fram informationsskyltar och informationsfolder är nu klart och nedan finner du det framtagna materialet.

Nyfiken på Svartån (folder)PDF
Nyfiken på HagmarkenPDF 
Nyfiken på livet under ytanPDF 
Nyfiken på ett värdefullt gammalt trädPDF 
Nyfiken på strandskogenPDF 
Nyfiken på Svartån i MjölbyPDF 
Nyfiken på SvartånPDF 
Nyfiken på Svartåns användningPDF 
Nyfiken på Svartåns fågellivPDF 
Nyfiken på ÄlvkullaPDF

Ringar på vattnet - naturskola vid Vattenverkstan i Skänninge - LONA
Projekttid: 2006-2008
Under projektperioden besökte 55 skolklasser vattenverkstan. Barnen fick här utbildning om natur och naturvård med vatteninriktning, bland annat om sötvattenfiskar.

Naturguide - LONA
Projekttid: 2004-2006
Boken Naturguiden togs fram 2006 för att presentera 25 av kommunens riktiga naturpärlor som är väl värda att besöka. Boken finns att hämta gratis på kommunen och går även att ladda ner via fliken Naturguidebok.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in