Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Stöd & omsorg

Stöd & omsorg

Bostadsanpassningsbidrag

Om du på grund av en funktionsnedsättning behöver anpassa ditt hem för att kunna bo kvar och leva ett självständigt liv, kan du ha rätt till bostadsanpassningsbidrag.

Om du är intresserad av bostadsanpassningsbidrag ska du kontakta en arbetsterapeut eller läkare. Arbetsterapeuten gör hembesök, ibland tillsammans med en tekniker från Mjölby kommun. Arbetsterapeuten skriver sedan ett intyg om vad som måste göras. Det kan vara allt från att ta bort en tröskel, till att bygga om huset.
Huvudregeln är att om husets grundläggande funktioner (in- och utvändigt) inte fungerar för dig som har en funktionsnedsättning, kan det åtgärdas med hjälp av bostadsanpassningsbidrag.

Bidraget betalas ut av kommunen och ska täcka hela kostnaden. Kommunen ska hjälpa till med att fylla i ansökan och övriga handlingar i om det behövs.

Om kostnaderna understiger två basbelopp (för närvarande cirka 75 000 kr) fattas beslutet om bostadsanpassningsbidrag på tekniska kontoret. I övriga ärenden beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott som sammanträder varje vecka.

Överklaga

Om du inte är nöjd med kommunens beslut kan du överklaga hos allmän förvaltningsdomstol. I första hand är det Förvaltningsrätten, därefter till Kammarrätten och till sist Regeringsrätten.

Länkar:

Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidragPDF

Förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Fastighetsförvaltare

Bo Hallberg
Telefon: 0142-851 30

bo.hallberg@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480