Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Trygg & säker

Trygg & säker

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Din arbetsplats ska enligt oss vara en trygg och säker plats att vistas på. Men detta ställer också krav. Det är upp till alla att främja en god säkerhet.

Tillsammans kan både arbetsgivare och anställda jobba för att förhindra att brand eller annan skada uppstår, ibland med stora lösningar men ofta även små. Att då och då titta till nödutgångarna så att dessa inte är skräpupplag eller att någon gång titta till handbrandsläckaren som samlat damm under lång tid är små enkla men effektiva uppgifter.

Lagen om skydd mot olyckor

Lagen om skydd mot olyckor lägger ett stort ansvar på den enskilde. Du förväntas ta ansvar för ditt brandskydd samt ha rutiner för vad du ska göra om olyckan väl är framme.
Ägare och innehavare är de som ansvarar för sitt brandskydd.

Hur gör man?

Ingen verksamhet är den andra lik. Ett systematiskt brandskyddsarbete skapar rutiner utifrån varje företags egna förutsättningar och kan vara en del i det vanliga kvalitets arbetet. Målet är att alla i organisationen har den kunskap och materiel som är nödvändigt för ett gott brandskydd, där dokumentationen blir en viktig del för rutinerna av egenkontrollerna och utbildning av personalen.

Vi hjälper dig!

Vi på Mjölby Räddningstjänst erbjuder en åtta timmars kurs i systematiskt brandskyddsarbete. Där får du den hjälp du behöver för att komma igång med just ditt brandskydd.
Under "Utbildningar" kan du läsa mer om den kursen.

Kontakt

Brandinspektör

Torbjörn Karlsson

Telefon: 0142-854 08

raddning@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480