Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
lördag 20 januari 2018
Mjölby kommun

Elda ris och avfall

Kontrollera brandriskkarta SMHI

Ta reda på hur stor brandrisken är i den terräng du ska elda.
Den informationen finns på SMHI:s hemsida Länk brandriskkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ring oss innan du eldar

Räddningstjänstens policy är att du som eldar halm eller liknande ska anmäla detta på telefon 0142-854 05 Då är vi förberedda om något skulle hända och kan avstyra onödiga utryckningar.

Sunt förnuft
Oavsett om du ska elda i naturen, trädgården eller på åker är det viktigt att du använder dig av sunt förnuft vid din eldning.

Det finns dock några generella regler som gäller vid eldning utomhus:

 • Det är förbjudet med all eldning utomhus om eldningsförbud gäller.
 • Den som gör upp eld, ansvarar för att förhindra att elden sprider sig och att elden släcks ordentligt.

I trädgården
Eldning av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område är inte tillåtet i Mjölby kommun enligt renhållningsordningen. För dig som bor i en tätort innebär det att du får köra ditt trädgårdsavfall till närmsta avfallsupplag.

Bor du utanför en tätort eller planlagt område för du elda torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras.

Följande gäller:

 • Under sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen eller på din egna tomt på grund av stor brandrisk.
 • Vid eldningsförbud är normalt all öppen eld förbjuden.
 • Undvik att elda efter mörkrets inbrott.
 • Tänk på glödande flagor och gnistor.
 • Elda på öppen mark där det inte finns risk för att elden ska sprida sig. Om det behövs vattna runt eldningsplatsen.
 • Elda inte närmre än 15 meter från en byggnad.
 • Var beredd med väl tilltagen mängd släckutrustning, det kan gå ruskigt fort. 

På åker
Ring räddningtjänsten på telefon 0142-854 05
Då är vi förberedda om något skulle hända och kan avstyra onödiga utryckningar.

Följande gäller:

 • Du får naturligtvis inte elda om det är utfärdat eldningsförbud.
 • För lantbruk säger försäkringsvillkoren i vissa fall att du inte får elda närmre än 75meter till byggnad och 40 meter till skog.
 • Om inga naturliga avgränsningar finns krävs 2 meter plöjda fåror eller på annat sett frigjorda jordytor enligt försäkringsföreskrifterna.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag för ytterligare anvisningar.
 • Elda mot vinden och inte med den!
 • Använd krattor att styra elden med.
 • Se till att ha släckutrustning till hands.
 • Ha din mobiltelefon till hands för att kunna larma snabbt om så behövs.
 • Håll elden under uppsikt hela tiden.
 • Undvik att elda efter mörkrets inbrott.

I naturen

 • Kontrollera att inget eldningsförbud gäller och att du inte tänder om det är för torrt eller blåser för mycket.
 • Välj en avskild plats utan för mycket buskage och torrt gräs runtom som kan antändas.
 • Begränsa eldstaden med stenar så förhindrar du en spridning. Gör aldrig upp eld på berghällar eller klippor, tänk på såren du gör!
 • Som bränsle till elden får du ta grenar, kvistar och kottar på marken. Men levande träd måste du låta vara i fred.
 • Se till att du har en våt ruska tillgänglig så att du är beredd om något skulle hända.
 • Släck elden ordentligt med mycket vatten och gräv runt i askan för att förhindra glödbrand i marken.
 • Om elden sprider sig ring 112. Försök att hejda elden i vindriktningen. Piska inte, utan sopa in mot elden och kväv elden med ruskan.

Innehåll: Lars Karlsson

Senast publicerad: 2017-11-10

Senast ändrad av: Björn Berg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Lars Karlsson

Senast publicerad: 2017-11-10

Senast ändrad av: Björn Berg

Räddningstjänsten

Telefon: 0142 - 854 00
raddning@mjolby.se

Jourhavande brandmästare
Telefon: 0142- 854 05