Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Särskilt stöd

"Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver." Skollagen, andra kapitlet tredje paragrafen.

Resursenheten ansvarar för stöd och handledning i arbetet med barn och elever, som är i behov av särskilda insatser, för att de ska få möjlighet att klara verksamheten inom förskola och grundskola.

Klicka här för att läsa mer om resurseneheten

 

Kontakt

Resursenhetschef

Malin Petersson
Telefon: 0142-852 47

malin.petersson@mjolby.se

 

Specialpedagog

Anita Aspeqvist
Telefon: 0142-852 27

anita.aspeqvist@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in