Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Avgifter för förskola och skolbarnomsorg

Avgiften, maxtaxa,  för förskole-och skolbarnsomsorg baseras på familjens gemensamma  bruttoinkomst.

Avgift i förskolan eller pedagogisk omsorg:

 • Barn nummer ett: tre procent av inkomsten -
  högst 1382 kronor per månad
 • Barn nummer två: två procent av inkomsten -
  högst  922 kronor per månad
 • Barn nummer tre: en procent av inkomsten -
  högst  461 kronor per månad
 • Barn nummer fyra: ingen avgift

Avgift i fritidshem:

 • Barn nummer ett: två procent av inkomsten -
  högst 922 kronor per månad
 • Barn nummer två: en procent av inkomsten -
  högst 461 kronor per månad
 • Barn nummer tre: en procent av inkomsten -
  högst 461 kronor per månad
 • Barn nummer fyra: ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som "barn nummer ett".
Maxtaxans maxbelopp är 46 080 kronor per månad.

Arbetslösa och föräldralediga betalar enligt ordinarie taxa.

Föräldrar till tre- fyra- och femåringar betalar reducerad taxa under verksamhetsåret  (1 september-31 maj), under sommaruppehållet betalas 100 procent.

Vid delad faktura ska vårdnadshavare som inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, båda vara platsinnehavare om båda nyttjar barnomsorg. (Avtal måste skrivas). Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Det kan innebära två avgifter, som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga avgiften för en plats. Observera, då ena platsinnehavaren säger upp sin del av platsen, går hela betalningsansvaret över till den andra platsinnehavaren som har tillsynsbehov.

Inkomstuppgifter ska lämnas på Barnomsorgstjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
vid placering och vid fortlöpande ändringar. Vad som ingår  finns att läsa på  hemsidan.
Inkomst är årsinkomst delat på 12 månader.

Vid utebliven inkomstuppgift debiteras högsta avgift av maxtaxan.  Om avgiften inte betalas kan kommunen stänga av barnet från förskolan.

Vårdnadshavare till barn som har avstängts från plats på grund av obetalda avgifter kan som först erhålla plats efter att ha reglerat hela sin skuld.

En inkomstkontroll genomförs årligen gentemot föräldrars taxerade förvärvsinkomst hos Skatteverket.

Betalningsansvar
Vårdnadshavare med gemensamt hushåll, är båda betalningsansvariga.

Vårdnadshavare som inte har gemensamt hushåll, är båda betalningsansvariga om båda nyttjar barnomsorg.

Nyttjar endast en av vårdnadshavarna barnomsorg är det den som är betalningsansvarig.

Kontakt

Barnomsorgsadministration

Telefon: 0142-850 00
Telefontid klockan 9.30-11.30.

 

Mjölby tätort

Ellinor Svensson

ellinor.svensson2@mjolby.se

 

Mantorp, Västra Harg, Skänninge, Normlösa, Väderstad

Susanne Avelöv

susanne.avelov@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Christer Lordh
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-03-27
Publicerad: 2009-09-24

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in