Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 23 november 2017
Mjölby kommun

Dödsfall och begravning

När någon avlidit ska en bouppteckning göras. Om tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet och om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt, kan bouppteckningen ersättas med en dödsboanmälan.

Ekonomisk hjälp till begravningskostnader

När en person avlider utan att efterlämna några tillgångar kan dödsboet få viss ekonomisk hjälp till begravningskostnader.

Kostnader för transport av avliden

Kommunen ansvarar för att ta hand om dem som avlider i särskilda boenden. Kommunen ordnar transport och förvaring på  bårhus.

Avgiften som tas ut från dödsboet ingår inte i landstingens högkostnadsskydd eller den kommunala maxtaxan för äldreomsorg. Om dödsboet inte har några tillgångar, ska kommunen stå för kostnaden.

Om läkare bedömer att obduktion är nödvändig, sker transport utan kostnad för dödsboet.

Begravningsombud

Länstyrelsen utser begravningsombud som ska ta tillvara intressen för de som inte tillhört Svenska kyrkan. Se kontaktuppgifter i högerspalten.

Dödsboförvaltning

Om det inte finns någon som kan ta hand om den dödes egendom, ska dödsfallet anmälas till omsorgs- och socialnämnden.

Dödsboanmälan upprättas av omsorgs- och socialnämnden och förvaras hos Skatteverket. Anmälan bör genomföras inom två månader efter dödsfallet. När dödsfallet anmälts till till omsorgs- och socialnämnden påbörjas en boutredning.

Vid prövningen om dödsboanmälan kan genomföras, tas ingen hänsyn till den avlidnes skulder. Inga räkningar betalas efter dödsfallet tills dess att boutredning är klar. Avdrag får inte göras för andra skulder än sådana som är direkt knutna till dödsfallet. Begravningskostnader ska prioriteras.

Innehåll: Malin Engström

Senast publicerad: 2017-10-17

Senast ändrad av: Tove Frisk

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Malin Engström

Senast publicerad: 2017-10-17

Senast ändrad av: Tove Frisk

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-850 00
social@mjolby.se

Dödsboanmälan
Ditte Hallberg
Telefon: 0142-851 73

Birgitta Larsson
Telefon: 0142-852 71 

Begravningsombud i Mjölby kommun
Håkan Ericson
Telefon: 0733-408 905
ericsonhakan@gmail.com