Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
lördag 20 januari 2018
Mjölby kommun

Kommunal hemsjukvård

Du som inte kan ta dig till en vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har rätt att få hälso- och sjukvård i hemmet. Hemsjukvård kan ges både för kortare och längre perioder. I kommunens hälso- och sjukvård arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Hemsjukvård är inte detsamma som hemtjänst. Hemsjukvård hjälper dig med sjukvård i hemmet, till exempel med såromläggning och rehabilitering. Hemtjänsten hjälper dig istället med det dagliga, till exempel personlig omvårdnad, städning och inköp. Ibland samverkar hemsjukvården med hemtjänsten, vilket innebär att du kan få hjälp med hemsjukvårdsinsatser från hemtjänstpersonalen. Det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer om du har behov av hemsjukvård. 

Avgift

Avgiften för hemsjukvård är 100 kr per besök. Hemsjukvårdsavgiften ingår i maxtaxan och beräknas med dina eventuella andra insatser och debiteras per månad. Har du enbart hemsjukvård är maxtaxan 400 kronor/månad. Läs mer om Avgifter vård och omsorg 2017 här.PDF

Medicinskt ansvarig sjuksköterska och Medicinskt ansvarig för rehabilitering

I kommunens hälso- och sjukvård finns det en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som har ett övergripande medicinskt ansvar. MAS arbetar för att den vård och behandling som ges ska vara trygg, säker och av god kvalitet för den enskilde. MAR har samma ansvarsområde men med inriktning mot rehabilitering.

Om du har sett allvarliga risker eller brister i kommunens hälso- och sjukvård bör du i första hand kontakta personal eller ansvarig chef i verksamheten, du kan också kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska.  

Patientnämnd

Om du inte är nöjd med den vård, behandling eller i bemötande som du eller dina närstående får inom hälso- och sjukvården i Mjölby kommun, har du alltid möjlighet att framföra dina synpunkter. Ta då kontakt med personal eller ansvarig chef, du kan också vända dig till patientnämnden i Östergötland som Mjölby kommun har avtal med.

Innehåll: Omsorgs- och socialförvaltningen

Senast publicerad: 2017-10-04

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Omsorgs- och socialförvaltningen

Senast publicerad: 2017-10-04

Senast ändrad av: Stefan Kalm

Omsorgs- och socialförvaltningen

Växeln: 0142-850 00
Måndag-torsdag klockan 7.30-16.30, fredag klockan 7.30-16.

Sjukvårdsrådgivningen
Telefon: 1177 (dygnet runt)

www.1177.selänk till annan webbplats

Vid akut sjukdom ska du ringa 112

Rehabilitering & hjälpmedel: 
0142-859 87
(sjukgymnast, arbetsterapeut)
Vardagar klockan 8.15 -9.15.

Verksamhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten
Anette Gunnarsdotter
Telefon: 0142-858 91
anette.gunnarsdotter@mjolby.se

MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Caroline Irebro
Telefon: 0142-854 71
caroline.irebro@mjolby.se

MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering)
Boel Eklund
Telefon: 0142-857 37 boel.eklund@mjolby.se

Länkar:

Skolhälsovården
På skolornas sidor under fliken BARN & UTBILDNING

Vårdcentral / sjukhus
Region Östergötlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till patientnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ungdomshälsanlänk till annan webbplats

Rehabilitering i Mjölby kommun