Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Stöd & omsorg

Stöd & omsorg

Stöd- och behandlingsmetoder

Du som har problem med alkohol, droger, tabletter eller spel kan få stöd på olika sätt. Här följer några exempel på stöd som vi kan erbjuda dig

Motiverande samtal: Enskilda motiverande och stödjande samtal.

Akupunktur: Metoden är verksam i abstinens, rehabiliterings- och återfallsfas. Klienter har beskrivit att de upplevt lugn, fått bättre sömn, minskat sitt drogsug, lindrat abstinensbesvär och oro.

PRIME For Life: En forskningsbaserad utbildning för vuxna och äldre tonåringar som syftar till att minska risken för alkohol- och drogrelaterade problem.

Stöd och samtal för anhöriga till missbrukare: Syftet är att den anhörige ska få kunskap om medberoende, om hur missbruk/beroende fungerar och stöd i att förstå och hantera sina känslor.

BUMS: Det finns grupper för barn, tonåringar och unga vuxna. Syftet med grupperna är att få ny kunskap och förklaringar kring problem som finns i familjen, bearbeta svåra livshändelser, avlasta ansvar och skuldkänslor samt hitta hälsosammare strategier för att hantera det som är svårt. Stöd och samtal för barn till missbrukare bedrivs enskilt eller i grupp av familjeenheten och av MiniMaria.

Rådgivning via telefon för dig som är orolig över din egen, eller en anhörigs, alkohol- och droganvändning.

Återfallsprevention: Erbjuds enskilt eller i grupp till dig som har missbruksproblem och som behöver stöd i att fortsätta vara nykter och drogfri.

HAP (Cannabisavvänjningsprogram): Programmet vänder sig till dig som vill sluta röka cannabis.

CRA(Community Reinforcement Approach): Syftet är att få insikt om vad som utlöser missbruksbeteendet och vilka beteenden som gynnar drogfrihet. Du jobbar mot dina egna uppställda mål.

MET (Motivational Enhancement Therapy): Behandlingen är för dig som har ett alkoholberoende och syftar till att uppmuntra och utveckla motivationen.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480