Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
fredag 23 februari 2018
Mjölby kommun

Utbildningar

Varje år inträffar det ca.10 000 hjärtstopp i Sverige utanför sjukhus. På grund av bristande kunskap står de flesta av oss handfallna när någon faller ihop. Fler liv skulle kunna räddas om du eller någon i omgivningen ingrep tillräckligt snabbt. Man vet att chansen att överleva ökar med 2-3 gånger om HLR börjar i tid.

Vi på Räddningstjänsten i Mjölby erbjuder en grundutbildning i Första hjälpen/HLR som följer Svenska HLR-rådets rekommendationer.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:7 ska det på varje arbetsplats finnas den beredskap och de rutiner som behövs med hänsyn till verksamhetens art och dess särskilda risker. Det handlar om att ha Första-hjälpen beredskap för åtgärder vid akut sjukdom och olycksfall, innan ambulans eller räddningstjänsten kommer.

Räddningstjänsten i Mjölby har ett antal olika utbildningar att erbjuda. Här nedan ser du hur kursutbudet ser ut. Klicka på respektive kurs för att läsa information och målplan om kurserna.

Utbildningsavdelningen i organisationen sköts för närvarande av Thomas Mideskog och Lars Karlsson men där tjänstgör även fler brandmän som utbildar runtom i kommunen. Thomas är utbildningsansvarig och tillika instruktör i kurserna.

Räddningstjänstens kursutbud:

Vi på Räddningstjänsten i Mjölby skräddarsyr givetvis utbildningar efter kundens behov samt önskemål. Dessa kurser kan bedrivas hos oss i våra lokaler på stationen eller på vårt övningsfält i Hulje. De kan också ske på arbetsplatsen om så är lämpat för kursen eller verksamheten som sådan.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finner du i högerspalten. Hör av dig för mer information.

Utbildningsavdelningen


Utbildningsledare
Thomas Mideskog
mobil: 0730- 60 17 78
telefon: 0142-85403
thomas.mideskog@mjolby.se

Utbildningsgruppen
Telefon: 073-0602813

Innehåll: Thomas Mideskog

Senast publicerad: 2018-02-12

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Thomas Mideskog

Senast publicerad: 2018-02-12

Senast ändrad av: Stefan Kalm