Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 19 februari 2018
Mjölby kommun

Arrenden

Mjölby kommun arrenderar ut mark för jordbruksändamål och jakt kring tätorterna.

Till föreningar och företag arrenderar kommunen ut mark för olika ändamål som till exempel fotboll, golf och skytte. Kommunen upplåter även ett tjugotal fritidstomter vid Skogssjön.

Frågor om jordbruksarrenden, jakträttsupplåtelser, lägenhets-, bostads- och anläggningsarrenden besvaras av:

Exploateringsassistent
Jessika Strand-Andersson, Telefon: 0142-851 16
E-post: jessika.strand-andersson@mjolby.se

Exploateringsassistent


Jessika Strand-Andersson
Telefon: 0142-851 16
jessika.strand-andersson@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11 mjolbykommun@mjolby.se

Innehåll: Jessica Strand-Andersson

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: David Hansevi

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Jessica Strand-Andersson

Senast publicerad: 2018-02-05

Senast ändrad av: David Hansevi