Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Olycksfall och tillbud

Elever inom barnomsorgen, grundskolan och på gymnasiet och på av kommunen särskilt utsedda verksamheter, till exempel dagverksamheten, är försäkrade via Protectors försäkringar.

Försäkringen gäller under skoltid/verksamhetstid. Med skoltid/verksamhetstid avses ordinarie verksamhet i förskola, skola och vuxenutbildning, samt resor till och från verksamheten.

Försäkringen gäller även för andra aktiviteter anordnade av skolan/verksamheten såsom skolresor och praktik med mera som är godkända av rektor eller motsvarande.

Försäkringen gäller inte på fritiden vilket gör att respektive familj måste ta ställning till vilket försäkringsskydd man önskar ha och själva teckna lämplig försäkring.

I försäkringsbrevet kan du läsa om vilka som omfattas av försäkringen och under vilka tider den gäller: 
Försäkringsbrev för olycksfallsförsäkringPDF

Skadeanmälan görs av målsman direkt till Protector.

Skadeanmälningsblanketter finns att ladda ner på Protectors hemsida: Skadeanmälningsblankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster            

Skicka ifylld och undertecknad skadeanmälan i original till:
Protector Försäkring, Skadeanmälan,
Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm

E-post: skador@protectorforsakring.se

Telefon: +46 8-410 637 00

Kontakt

Adminstrativ chef

Velid Jahic
Telefon: 0142-850 23

velid.jahic@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Velid Jahic
Senast ändrad av: Jenny Ristorp
Uppdaterad: 2018-05-23
Publicerad: 2015-12-08

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in