Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Byggnadskontoret

Byggnadskontoret lyder under byggnads- och räddningsnämnden. Kontoret arbetar med plan- och byggväsendet enligt plan- och bygglagen. Arbetet omfattar till exempel mätningsverksamhet, kartframställning, bygglov, bygginspektion och förvaltning av kommunens gemensamma geografiska informationssystem (GIS).

Kontakt

Tillförordnad byggnadschef

Krister Ramebäck

Telefon: 0142-850 00
byggnad@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480