Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunfullmäktige 16 oktober

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte i hörsalen, stadhuset i Mjölby. Sammanträdet hålls tisdag 16 oktober och börjar klockan 19.

Här kan du läsa kallelsen, dagordning och handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

Politikerna i kommunfullmäktige

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

 1. Val av justerare

 2. Val av presidium för mandatperioden till och med 15 oktober 2022

 3. Val av valberedning för mandatperioden till och med 15 oktober 2022

 4. Bokslutsprognos per 31 augusti 2018

  PDF
 5. Delårsrapport per 31 augusti 2018

  PDF
 6. Svar på interpellation om utbildningsanställningar

  PDF
 7. Inkomna motioner, interpellationer och enkla frågor

 8. Inkomna medborgarförslag om lekplats på Slomarp, trafiksituationen på Folkungagatan och bowling- aktivitetshall

  PDF
 9. Entlediganden och val

  PDF
 10. Meddelanden

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480