Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården
Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Detaljplan i Väderstad, för del av Vallsberg 7:65 och Väderstads-Bosgård 1:8

Byggnads- och räddningsnämnden har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Vallsberg 7:65 och Väderstads-Bosgård 1:8, se avgränsning nedan. Området är avgränsat av Stationsvägen i söder, gamla banvallen i norr, gamla stationshuset och åkermark i öster pespektive väster.

Flygbild över Väderstad

Klicka för större bild.

Marklägenheter vid Stationsvägen

Syftet med detaljplanen är att pröva platsens lämplighet för nya bostäder. Detaljplaneförslaget möjliggör för bostäder i form av småhus, så som radhus, parhus och friliggande villor. Uppförs bebyggelsen som radhus kan cirka 15 bostäder byggas, om frilligande villor byggs kan cirka sex bostäder uppföras. Detaljplaneförslaget medger bebyggelse i en våning.

Förslaget till detaljplan finns nu tillgängligt för samråd och du kan lämna dina synpunkter och tankar om förslaget till byggnadskontoret senast den 21 oktober 2018. Under samrådstiden finns planhandlingarna tillgängliga också i stadshusets entré, Burensköldsvägen 11, Mjölby samt i bibliotektet i Väderstad.

Välkomna på samråds- och informationsmöte med möjlighet att ställa frågor om planförslaget 3 oktober klockan 18.30 Folkungasalen, Väderstad.

Detaljplaneförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan, med en liten avvikelse för planområdets mest västra del som inte är utpekat för bostäder översiktsplanen.

Du kan få upplysningar om planförslaget och papperskopior på handlingar av planarkitekt Ida Arvidsson.
Telefon: 0142-850 62
ida.arvidsson@mjolby.se

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se senast fredag den 21 oktober 2018.

Om du inte skriftligen framfört dina synpunkter senast under granskningstiden kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Om du är fastighetsägare ansvarar du för att meddela eventuella hyresgäster om samrådet.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifterPDF

Samrådshandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in