Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården
Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Rondellutsmyckning snart på plats

Just nu arbetar vi med att sätta upp utsmyckningen i den nya rondellen Smålandsvägen – Svarvargatan/Järnvägsgatan. Utsmyckningen i form av en fontän är tänkt att leda tankarna till Japan och därmed också till ordet världsvan i kommunens slogan ”Världsvan & Hemkär”.

Fontänen är gestaltad av konstprofessorn Jörgen Svensson. Utsmyckningen kostar 650 000 kronor. Sedan tillkommer kostnader för själva rondellbygget, vattendragning, belysning med mera. Totalt sett landar kostnaden för hela rondellen på 5,7 miljoner kronor. Arbetet med fontänen beräknas ta några veckor.


Har du några frågor är du välkommen att kontakta kommundirektör dag.segrell@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Åsa Elandersson
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-09-11
Publicerad: 2018-09-11

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in