Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Kommun & politik

Kommun & politik

Handlingar till kommunstyrelsen 15 augusti

En ordförandeklubba.

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 15 augusti. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll ut. Klicka här för att komma till sidan där protkollen finns.länk till annan webbplats

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör så försöker vi ordna ett läsbart format.

Kommunikatör, Mia Högberg

Telefon: 0142-850 09

mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslistan

3.  Svar på medborgarförslag angående samordning av hedersrelaterat våldPDF

4. Uppföljning av verksamhetsplan - KSFPDF

5. Uppföljning av internkontrollplan - KSFPDF

6. Svar på granskning av revisionsrapport målstyrning - kommunstyrelseförvaltningens svarPDF

7. Svar på granskning av revisionsrapport målstyrningPDF

8. Inköpsorganisation - information

9. Arvoderegler för perioden 2019-2022PDF

10. Svar på granskning av kompetensförsörjning och rekryteringsprocessPDF

11. Bolagsordning för GallerianPDF

12. Ägardirektiv för GallerianPDF

13. Förslag till fastighetsregleringsavtal Viby-Olofstorp 4-3PDF

14. Finansiering av projekt Jobblabb - kompetensförsörjning i ÖstergötlandPDF

15. Information Utsikt bredband ABPDF

16. Anmälan av protokoll från samordningsförbundet

17. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

18. Anmälan av delegationsbeslut

19. Meddelanden/skrivelser

20. Övriga frågor

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480