Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flera olika dagstidningar

Var försiktig med heta arbeten

En motorsåg som sågar i en trädstam.

Nu påminner vi om eldningsförbudet igen! Brandskyddsföreningen uppmanar dig som tänker utföra tillfälliga brandfarliga heta arbeten att iaktta största försiktighet. Det gäller främst heta arbeten utomhus där någon form av gasolbrännare ska användas, till exempel ogräsbränning och tätskiktsarbete med gasolbrännare på tak och balkonger. Brandskyddsföreningen rekommenderar starkt att utförande av alla heta arbeten utomhus senareläggs till en tidpunkt när brandrisken ionte är så stor.

Tänk på att gasolbehållare påverkas av värme och att säkerhetsventiler riskerar att utlösas då behållare blir 60-70 grader varma. Tätskikt och underlag är också betydligt mera lättantändliga vid denna höga värme.

Brandskyddsföreningen uppmanar även till största försiktighet vid arbeten som ska utföras i skog och mark. Exempelvis kan det gå illa vid arbeten med markberedare eller skördare, samt all typ av skogsarbete både med skogsmaskin, motorsåg och röjverktyg.

Brandriskprognoser i hela Sverige, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Mia Högberg
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-07-30
Publicerad: 2018-07-30

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in