Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flera olika dagstidningar

Eldningsförbudet gäller fortfarande, men du får grilla på din tomt

Grillspett.

Eldningsförbudet gäller fortfarande i hela Östergötland, men länsstyrelsen fattade i går beslut om att du får grilla på din egen tomt om du är försiktig från och med 14 augusti.

Vad är egen tomt?

Till ”egen tomt” räknas i sammanhanget till exempel gård till flerfamiljshus, kolonilott och restaurangverksamhet. Om du grillar, gör det försiktigt! Du har alltid eget ansvar för grillningen. Länsstyrelsen avråder från att använda engångsgrillar.

 

Grilla inte i skog och mark

Det är dock fortsatt eldningsförbud. Eldningsförbudet omfattar eldning, grillning och användande av pyroteknisk utrustning i och i direkt anslutning till skog och mark. Förbudet gäller även på iordningställda grillplatser samt användning av stormkök och liknande i och i direkt anslutning till skog och mark. Beslutet gäller från och med 14 augusti 2018 och tills vidare.

Länsstyrelsen får medge undantag från förbudet i enskilda fall om det finns särskilda skäl.

Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Länstyrelsen Östergötland har mer infomation och bra "frågor och svar"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Mia Högberg
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-08-14
Publicerad: 2018-08-14

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in